Mooier en conservatiever

België zonder Europa? Liever zou ik vragen: wat zou Europa zijn zonder België? België is Europa, toegegeven, in miniatuur, maar toch. En onze hoofdstad Brussel is een miniatuur van die miniatuur. Brussel zou veel conservatiever, provincialer, dit wil zeggen mooier zijn zonder Europese Unie. De stad zou zeker zoals nu lijden aan stedebouwkundige builenpest, maar met veel minder etter. In Brussel is slopen dankzij de Europese Unie synoniem geworden van poen scheppen. Bij ontstentenis van Europa zouden onze makelaars en onze beeldenstormers geen grote, doch kleinburgerlijke schurken geweest zijn. De Brusselse bourgeoisie zou zeker haar weelde ten toon hebben gespreid, maar ingetogener, ouderwetser, met meer stijl.

Niet alleen de Europese Unie heeft haar tenten opgeslagen in België, wij herbergen ook nog de NAVO. De NAVO heeft nooit geaarzeld een militair staatsgreepje in een van haar lidstaten te gedogen en achter de schermen te steunen als haar dat zo uitkwam. Denk aan het Griekenland van de kolonels. In de winter van 1960-'61 heeft een algemene staking mijn land weken aan een stuk lamgelegd. Het was een gewelddadige, openlijk anti-kapitalistische staking. Het leger stond klaar om in te grijpen, maar een dictatuur in het hartje van de Europese Economische Gemeenschap, dat was ondenkbaar. Een socialistisch België, om dezelfde reden, evenzeer. In de jaren '70 deden dan weer hardnekkige geruchten de ronde over een in stilte voorbereide rechtse coup. Ik weet niet zo zeker of België zonder de Europese Unie aan enkele jaartjes gespierd bewind, bijvoorbeeld onder leiding van de rijkswacht, had kunnen ontsnappen. De ultra-liberale ideologie van de Europese Unie wordt nu al bijna twintig jaar door onze bewindslieden wellustig aangewend om wild te privatiseren en onberedeneerd te hakken in de staatsuitgaven. Op die manier werd bijvoorbeeld onze justitie letterlijk geruïneerd. De gevolgen zijn bekend. Op eigen kracht was de Belgische staat daar nooit in geslaagd. Hij zou nu nog steeds rustig bij zijn eigen burgers in het krijt staan voor honderden miljarden. De Belgische frank zou toch nog iets meer waard zijn dan de lire. Er zouden meer politiek benoemde ambtenaren zijn en bijgevolg minder werklozen. Geen Belg die er zijn slaap voor gelaten had. Nu wel.

Vertalingen: Stéphane Alonso (Spanje), Jaap Engelsman

(Denemarken, Duitsland, Finland, Groot-Brittannië, Oostenrijk),

Michel de Groot (Frankrijk),

Marc Leijendekker (Italië) en Kees Versteegh (Griekenland)