Koopkrachtstijging

,,Is de koopkrachtstijging een feest voor iedereen?'', luidt de kop van een artikel in NRC Handelsblad van 28 augustus. Het antwoord is: nee, niet voor niet-werkenden. Het arbeidskostenforfait (het bedrag dat werkenden voor de belasting mogen aftrekken) gaat omhoog. Gepensioneerden, vutters en werklozen hebben daar niets aan. Dat is wrang, omdat zij ook al niets hebben aan toeslagen en schaalvergrotingen die werkenden ten deel vallen (zoals het artikel al aangeeft). Ook hebben zij niets aan bijv. eindejaarsuitkeringen, die steeds meer in de plaats komen van `gewone' loonsverhogingen. Om dit ongunstige effect op de koopkrachtontwikkeling (al jarenlang) van de niet-werkenden te compenseren, zou de regering het bedrag dat juist zij mogen aftrekken moeten verhogen. Waarom gaat alleen maar het arbeidskostenforfait omhoog? Mogen degenen die op dit moment niet werken in verband met leeftijd en om welke reden dan ook, niet aan de welvaartsstijging deelnemen? Een bevredigende verklaring heb ik nog niet gehoord.

    • Drs. S.P. van der Zee