Kabinet aanvaardt drastisch mestplan

Zesduizend veehouderijen, ongeveer een derde van het totaal, zullen de komende vier jaar verdwijnen. Dit is het gevolg van maatregelen tegen het mestoverschot waarmee het kabinet gisteren heeft ingestemd.

De omvang van de veestapel zal drastisch afnemen: dertig procent minder varkens, twintig procent minder kippen en dertig procent minder runderen. Veehouders die hun bedrijf sluiten krijgen hulp bij omscholing en bij het vinden van ander werk.

Boeren mogen in 2003 jaarlijks maximaal 170 kilo dierlijke stikstof uit mest per hectare akkerland produceren, en 250 kilo per hectare grasland. Volgens minister Brinkhorst (Landbouw), die het plan gisteren na afloop van de ministerraad toelichtte, is dat nodig om aan de Europese nitraatrichtlijn te voldoen. Die bepaalt dat uiterlijk in 2003 een mestevenwicht bereikt moet zijn.

Boeren die hun overtollige mest niet op hun eigen land kwijt kunnen, moeten `mestafzetcontracten' sluiten met akkerbouwers. Lukt dat niet of hebben ze mest over, dan moeten zij hun veestapel inkrimpen of hun bedrijf sluiten. Boeren die toch meer produceren dan is toegestaan, krijgen een fikse boete voor iedere kilo te veel geproduceerde stikstof of nitraat.

Voor de totale ingreep heeft het kabinet bijna twee miljard gulden beschikbaar gesteld. Een groot deel van dat geld was al gereserveerd voor de sanering van de varkenshouderij en voor de herinrichting van landbouwgebieden. Nieuw is een bedrag van vijfhonderd miljoen gulden voor het sociale beleid. Voor de ongeveer zesduizend bedrijven die verdwijnen zal een sociaal-economisch plan worden opgesteld. Dit gebeurt in samenwerking met de ministeries van Financiën, Sociale Zaken en Economische Zaken.

LTO-voorzitter Doornbos heeft woedend gereageerd op het kabinetsvoorstel. ,,De discussie is helemaal niet of we aan de nitraatrichtlijn gaan voldoen, want dat gaan we al. Dit plan betekent voor duizenden veehouders de nekslag. We hoeven helemaal geen geld van het kabinet, we willen een sociale, reële oplossing voor het probleem binnen een redelijke termijn'', aldus Doornbos.

Komende week praten de landbouworganisatie en de ministers Brinkhorst en Pronk (Milieu) nog een laatste keer over het mestplan. Doornbos vreest dat er voor de boeren niet veel meer te veranderen zal zijn. ,,Met dit kabinet zijn geen afspraken te maken. Misschien moeten we naar andere drukmiddelen zoeken.''

In de Tweede Kamer is over het algemeen positief gereageerd. PvdA, D66 en GroenLinks steunen de plannen van de ministers. Het CDA noemt de plannen ,,redelijk desastreus voor grote delen van het platteland''. De VVD was niet bereikbaar voor commentaar.

YSSELSTEYN: pagina 3

MESTPLAN: via www.nrc.nl/Doc