Held

Indien G. Mak niet slechts de resterende delen van het ziekenhuisarchief in Bethel had ingezien, maar de gelegenheid had aangegrepen zijn onderzoek uit te breiden, was wellicht zijn laatste alinea anders uitgevallen (Onze Eeuw, 28 augustus).

In de eerste plaats gaat men gemakshalve voorbij aan de enkele joden (zijnde niet-christenen en dus niet het vermelden waard) die reeds voor de officiële euthanasiecampagne uit Bethel werden afgevoerd en omgebracht.

In de tweede plaats heeft Ernst Klee (`Euthanasie im NS Staat' en `Dokumente zur Euthanasie') afdoende aangetoond dat na het afsluiten van de officiële campagne, dus in de periode van zogeheten euthanasie-inrichtingen tot stand zijn gebracht. Friedrich von Bodelschwingh was geen held, maar ijverig meeloper, hetgeen des te duidelijker wordt door uitspraken en handelingen vóór en tijdens het nazi-regime.

    • M.J. Tappermann