Groeimiddel in vee aangetroffen

Op twee rundveehouderijen in Noord-Brabant en Overijssel zijn deze week meer dan honderd Belgische runderen ontdekt die waarschijnlijk allemaal met verboden groeibevorderaars zijn bewerkt. Dit heeft B. Odink, secretaris van de Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren (PVE), desgevraagd meegedeeld. Het is bevestigd door de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw.

De Belgische autoriteiten waarschuwden eind vorig jaar al voor wat genoemd wordt de `slachtvlucht' van België naar Nederland. Door het strenge optreden tegen het hormonenmilieu in België zouden vetmesters die illegale groeihormonen gebruiken op grote zijn uitgeweken naar Nederland. De vondst van de zeventig `positieve' runderen met Belgische oormerken op de twee bedrijven is een nieuwe aanwijzing dat die stelling juist is.

In juli werd al een kopstuk uit het Belgische hormonenmilieu opgepakt in Noord-Brabant nadat hij op heterdaad betrapt was op het spuiten van hormonen op een boerderij in Vessem. De slachtvlucht wordt in de hand gewerkt doordat de pakkans in Nederland minder groot wordt geacht en de straffen voor hormoondelicten lager liggen dan in België. De runderen zijn ontdekt door controleurs van de CBD, de controle-instantie van de PVE. Acht beesten waarvan inmiddels vaststaat dat ze positief zijn, zijn vernietigd. De overige runderen worden onder toezicht van justitie vastgehouden in afwachting van definitieve analyse-resultaten.

Odink: ,,De vondst van de positieve runderen bewijst in elk geval dat ons controlesysteem goed werkt.'' De CBD heeft twaalf controleurs die steekproefsgewijs alle rundveehouderijen controleren. Het onderzoek is inmiddels in handen van de AID.