Fractieleiders EP debuteren in de Kamer

De Nederlandse fractieleiders uit het Europarlement mogen binnenkort voor het eerst het woord voeren in de Tweede Kamer.

Ze worden uitgenodigd deel te nemen aan een Kamerdebat over `de staat van de Unie', naar aanleiding van de jaarlijkse `Europa-nota' van het kabinet die op Prinsjesdag verschijnt. Het debat vindt naar verwachting op 30 september plaats.

De Kamercommissie voor Europese Zaken heeft afgelopen donderdag ingestemd met een ordevoorstel van Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven over de wijze waarop de Europarlementariërs aan het debat kunnen deelnemen. Om staatsrechtelijke redenen zullen ze niet rechtstreeks in discussie kunnen gaan met bewindslieden. Daartegen verzet zich het reglement van orde van de Kamer. Wel kunnen de Europarlementariërs vragen stellen via hun Nederlandse collega-fractieleiders. Volgens het voorstel van de Kamervoorzitter krijgen de Eurofractieleiders in het debat tweemaal de gelegenheid verklaringen af te leggen. Komende woensdag bespreekt het presidium van de Kamer de wijze waarop het eerste optreden van Europarlementariërs in het Nederlandse parlement wordt georganiseerd. Bij de Raad van State ligt een adviesaanvraag van de Kamer over de wijze waarop dergelijke optredens in het reglement van orde kunnen worden vastgelegd.

In de Kamer was voor het zomerreces al afgesproken dat Europarlementariërs `spreekrecht' zouden krijgen in het Nederlandse parlement. De Kamervoorzitter was verzocht een voorstel te doen om deze staatsrechtelijke noviteit in de praktijk te brengen. Het optreden van Europarlementariërs aan het Binnenhof moet de kloof tussen Europese en binnenlandse politiek helpen overbruggen.

Het verlenen van spreekrecht voor Europarlementariërs kan rekenen op steun van vrijwel de hele Tweede Kamer. De fractie van de SP is ertegen. ,,Als dit doorgaat, worden verantwoordelijkheden door elkaar geklutst'', reageert SP-fractieleider Marijnissen. Overigens wil hij zijn Europarlementariër, Meijer, wel aan het debat laten deelnemen als het voorstel toch ,,wordt doorgedrukt''.