Einde middenstandsdiploma

Het oprichten van een eigen bedrijf wordt vanaf 2001 makkelijker. Het verplichte middenstandsdiploma, waar een startende ondernemer nu nog over moet beschikken, komt dan te vervallen.

Dat heeft het kabinet gisteren beslist. Minister Jorritsma (Economische Zaken) trekt daartoe delen van de Vestigingswet in. Ze vindt dat het de eigen verantwoordelijkheid is van nieuwe ondernemers zich te scholen in zaken als management, financiën en het opstellen van een ondernemersplan.

Volgens Jorritsma heeft de huidige wet nauwelijks toegevoegde waarde voor de kwaliteit van het ondernemerschap. Ook zou het intrekken tot meer starters en een grotere dynamiek leiden. Om geen risico te lopen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu zullen de regels in de wet die daar betrekking op hebben ,,tegen het licht gehouden worden'', aldus EZ. Tot uiterlijk 2006 zullen sommige gehandhaafd blijven. Jorritsma verwacht dat door intrekking van de wet het aantal startende ondernemers jaarlijks met zo'n 1600 extra zal toenemen: ,,Gezien het grote aantal allochtonen dat afvalt voor het huidige diploma, valt te verwachten dat afschaffing van de wet tot een flinke toename van allochtone starters zal leiden.''