de fysiotherapeut

Stel: je hebt je diploma fysiotherapie op zak en staat, nog enigszins groen, klaar om te beginnen met het uitoefenen van je vak. Je komt uit de provincie Groningen. Hoe te beginnen en wat te doen om een baan te vinden? Stap één: verhuis naar de Randstad, want ten noorden, oosten en zuiden van dit economisch centrum liggen de banen bepaald niet voor het oprapen. Stap twee: pak al het werk wat voorhanden is aan. Negen van de tien keren begint de pas afgestudeerde met het 'waarnemen' in bestaande praktijken. Alle gaten die de gevestigde praktijken in hun agenda's zien (bijvoorbeeld door vakanties of ziekte) worden ingevuld door een legertje van jonge en enthousiaste fysiotherapeuten. Zij die op zoek zijn naar een baan doen er goed aan zich bij dit leger te scharen. Volgt tenslotte stap drie: bouw een netwerk van fysiotherapiepraktijken op, laat overal je visitekaartje achter en zeg dat je graag nog eens terugkomt.

,,Na de studie volgt veelal een rommelig bestaan'', zegt Annemieke Hoogeweegen van 'Fysio', het uitzendbureau dat zich richt op het bemiddelen van fysiotherapeuten. ,,Het is hard werken, weinig zekerheid en het is zeker geen vetpot. De meesten redden het net, en kunnen zich financieel staande houden. Vaak betekent het een paar dagen werken, een paar dagen thuiszitten.'' Toch heeft zowel de uitzendorganisatie als de branchevereniging voor fysiotherapeuten, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de indruk dat de malaise van enkele jaren terug passé is.

De waarnemer die erin slaagt fulltime aan de slag te zijn, verdient tussen de 5.300 en 5.500 gulden bruto per maand, hetzelfde als de fysiotherapeut met een vast contract. Hans Redeker, woordvoerder van het KNGF, is niet erg tevreden met de huidige CAO voor fysiotherapeuten in loondienst. Feitelijk is er voor hen slechts één salarisschaal. ,,De beginnende fysiotherapeut verdient weliswaar niet slecht, maar als er geen noemenswaardige groei mogelijk is, is de lol er na een paar jaar af. We moeten in de toekomst naar een systeem met periodieke salarisverhogingen'', aldus Redeker.

Rob Stoppelenburg, fysiotherapeut sinds 1995, trekt zich weinig aan van welke CAO-afspraak dan ook. Hij begon zijn carrière met waarnemingen, in Nederland en Engeland. Voor Stoppelenburg werd het ontberen van een vaste baan al snel een deugd. Alles wat hij op zijn pad tegenkwam en wat hem aanstond, pakte hij aan. Op die manier verzamelde hij een bonte verzameling klussen, van vertegenwoordiger in ergonomische stoelen tot instructeur medische fitness. Slechts eenvijfde van zijn tijd werkt hij nog als waarnemer, bij zijn vaste adresje. Zijn leukste opdracht? Fysiotherapie geven aan de nationale judoselectie. Met zijn judoka's reist hij de hele aardbol over. China is de eerstvolgende bestemming. Zijn leukste baan is overigens zijn slechtst betaalde: 85 gulden per dag als er wordt getraind en 125 gulden per wedstrijddag. Al naar gelang de hoeveelheid werk kan het inkomen van Stoppelenburg variëren tussen de 1.000 en 5.000 gulden netto per maand.

Wie net als Stoppelenburg niet in loondienst wil, zou een eigen praktijk kunnen beginnen. Vanwege departementale bezuinigingen is het aantal contracten dat de diverse ziekenfondsinstellingen mogen vergeven echter beperkt. En geen contract betekent: geen toegang tot de markt van de ziekenfondsverzekerde patiënten.

Een bestaande praktijk overnemen biedt meer soelaas. De omzet is uiteraard afhankelijk van de grootte van het klantenbestand en het aantal behandelingen. Een behandeling, die 30 minuten duurt, levert 38,05 gulden op. Dit bedrag is wettelijk vastgelegd en is berekend vanuit een omzetnorm van 141.000 gulden per therapeut per jaar, de omzet die nodig is om een praktijk draaiende te houden. Een fysiotherapeut houdt daar een inkomen van rond de 5.600 gulden bruto per maand aan over. Overigens heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onlangs ingestemd met een verhoging van de tariefstelling met 5 tot 6 procent.

Ongeveer een op de vier fysiotherapeuten kiest niet voor een praktijk, maar oefent zijn of haar beroep uit in ziekenhuizen, verzorgingshuizen of revalidatiecentra. In deze sector wordt volgens de bij de betreffende instelling geldende CAO betaald. De beginnende fysiotherapeut ontvangt een salaris tussen de 3.400 en 3.900 gulden bruto per maand. Na 8 jaar is de top van de schaal bereikt en bedraagt het maandelijkse brutobedrag 5.500 tot 6.200 gulden.

De beroepsmogelijkheden voor de fysiotherapeut worden overigens breder. Preventieve zorg verovert langzaam maar zeker een plaats. 'Pim Mulier gezondheidsmanagement' is een bedrijf dat op dit gebied aan de weg timmert. Vanuit het bedrijfsleven krijgt deze instelling opdracht de gezondheid van personeelsleden te stimuleren, onder meer door het geven van sporttrainingen. Aangezien deze vorm van fysiotherapie in veel mindere mate afhankelijk is van wettelijke prijsstellingen, kan het salarisniveau sterk verschillen van hetgeen in de reguliere praktijken of in de intramurale zorg wordt verdiend. Wie rijk wil worden in de fysiotherapie heeft waarschijnlijk het verkeerde beroep gekozen, maar doet er wellicht goed aan zich in deze betrekkelijk nieuwe markt te storten.

    • Marieke Jansz