Bisschop Eijk

De open brief van de nieuwe bisschop van Groningen, heeft het beeld dat de laatste weken in de media is verschenen, eerder bevestigd dan tenietgedaan. Er spreekt een slippendrager van Rome, die zich verschuilt achter officiële leerstukken en structuren, onvoorwaardelijk trouw lijkt te zijn aan zijn kardinaal en paus en helaas geen kanttekeningen kan of durft te zetten vanuit zijn eigen beleving. De toon is formeel en paternalistisch en doet denken aan de slechtste tijden uit het Rijke Roomsche Leven.

De door hem genoemde barmhartigheid in relatie tot seksualiteit lijkt eerder aan te sporen tot een ontkennen van de menselijke aard dan tot het volgen van een eigen liefdevolle weg. De bisschop in spe vraagt voor hem te bidden opdat hij het voorbeeld mag volgen van Jezus de Goede Herder.

Laat ons bidden voor bisschopsbenoemingen in de lijn van mgr. Muskens, die in de traditie staan van het progressieve katholieke karakter van het Nederlandse deel van de wereldkerk.

    • Drs. Siebren Th. Boon