Asiel en werk 2

Minister De Vries van Sociale Zaken wil komen tot invoering van een arbeidsplicht voor asielzoekers. Een zinnige gedachte, die inderdaad zou kunnen bijdragen aan het vervullen van een aantal vacatures. (Hetgeen overigens iets anders is dan het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt). Niets aan de hand dus. Behalve dan waar het gaat om de verdere ministeriële argumentatie, namelijk het beperken van de toestroom van asielzoekers: ,,Men moet zich afvragen wat het meest aanzuigt: het perspectief van jarenlang nietsdoen met een uitkering of het perspectief van een arbeidsplicht en werken voor de kost.'' Een retorische vraag, want De Vries weet het antwoord al. Ongegeneerd hanteert hij hier het vooroordeel dat asielzoekers profiteurs zijn, die het liefst in lengte van jaren op hun luie kont zitten en al nietsdoende mooie uitkeringen (onze centen!) opstrijken. En dat uit de mond van een voorman van een partij die nog altijd beweert voor de zwakkeren in de samenleving op te komen. Wie de berichtgeving over de lamlendigheid in asielzoekerscentra, juist vanwege het gedwongen nietsdoen, een beetje heeft gevolgd, weet beter.

    • Paul van Tongeren Naarden