Asbestslachtoffers

Voor mensen die ziek zijn geworden door het werken met asbest wordt het makkelijker een schadevergoeding te krijgen. Minister Korthals (Justitie) heeft een voorstel ingediend om de verjaringstermijn voor het indienen van een schadeclaim pas in te laten gaan op het moment dat de schade bekend is of een asbestziekte zich openbaart. Vanaf dat moment heeft het slachtoffer vijf jaar de tijd om een schadeclaim in te dienen. Nu is het nog zo dat een slachtoffer een schadeclaim kan indienen tot dertig jaar na de `schadeveroorzakende gebeurtenis'. (ANP)