Advocaat verduisterde acht ton

De orde van advocaten in Leeuwarden heeft jaren verzuimd op te treden tegen frauduleuze praktijken van letselschade-advocaat Wouterus H. uit Leeuwarden. De advocaat zou in tien jaar tijd zeker 800.000 gulden hebben verduisterd van zeven cliënten. Door ,,falend toezicht'' kon H. zijn praktijken tot en met augustus dit jaar voortzetten.

Dat bevestigt deken J. van der Meulen, de voorzitter van de Leeuwarder Raad van Toezicht. De raad controleert of advocaten zich aan de advocatenwet houden. Volgens Van der Meulen had oud-deken J. de Goede ,,in 1996 kunnen ingrijpen, en in 1997 had hij het moeten doen''. De fraude kwam vorige maand aan het licht toen een cliënte van H. aangifte deed. Kort daarop ging H. failliet. Justitie onderzoekt of hij vervolgd kan worden voor verduistering en valsheid in geschrifte.

Advocaten zijn verplicht op verzoek van de deken een accountantsverklaring over hun zogeheten derdenrekening te overhandigen. Op die rekening storten verzekeringsmaatschappijen de schadevergoeding voor cliënten, die kan oplopen tot enige tonnen. De advocaat dient het geld direct over te maken aan de cliënt. Uit documenten, nu in bezit van de curator, blijkt dat H. dat geld gebruikte.

Toenmalig deken De Goede vroeg H. in 1996 om een accountantsverklaring. H. overhandigde een exemplaar waarin de accountant stelde dat ,,hij niet kon nagaan wat er met sommige bedragen was gebeurd''. De deken diende niet meteen een klacht bij de Raad van Discipline in, maar gaf H. uitstel om een deugdelijke verklaring in te dienen. Bijna twee jaar later, eind 1997, had H. dat nog niet gedaan.

Eind '97 trad de nieuwe deken Van der Meulen aan. Hij diende wel meteen een klacht in bij de Raad van Discipline. H. werd in augustus 1998 voorlopig geschorst. Landelijk deken P. von Schmidt auf Altenstadt bevestigt dat ,,er iets goed is misgegaan''. Maar, zegt hij ,,de eerste schuldige is H. zelf.''

KWAAIE ZAKEN: pagina 33, Zaterdags Bijvoegsel

    • Rinskje Koelewijn