Tv-rechten berusten bij voetbalclubs

Clubs uit het betaald voetbal bezitten de uitzendrechten op thuiswedstrijden en kunnen deze zelf exploiteren. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald in een proces van de KNVB tegen Feyenoord.

De voetbalbond had de rechtbank gevraagd uit te spreken dat de rechten van de door de KNVB georganiseerde competities toekomen aan alle clubs gezamenlijk. Ook had de KNVB de rechter gevraagd Feyenoord te verbieden om zelf opnamen voor radio en televisie te exploiteren. De rechter wijst deze eisen af.

De uitzendrechten berusten bij Feyenoord, stelt de rechtbank, omdat de wedstrijden in het door de club gehuurde stadion worden gespeeld en Feyenoord bezoekers die niet betalen het recht heeft de toegang te ontzeggen. Dat de wedstrijden gespeeld worden in een KNVB-competitie doet daar niets aan af.

De bond stapte naar de rechter na een uitspraak drie jaar geleden in kort geding, waarin Feyenoord met succes bezwaar had gemaakt tegen het besluit van de KNVB de uitzendrechten collectief te verkopen aan de nieuwe zender Sport7. De KNVB gaat tegen de uitspraak in beroep.

De uitspraak heeft geen directe gevolgen. De bestaande contracten voor de uitzendrechten lopen nog enkele jaren door. De 36 clubs in het betaalde voetbal hebben een verdeelsleutel afgesproken voor de opbrengsten uit de uitzendrechten. Wedstrijden in de hoogste divisie zijn voor in totaal zeventig miljoen gulden per jaar verkocht aan de NOS en aan de betaalzender Canal Plus. Wedstrijden in de eerste divisie en in het bekertoernooi zijn verkocht aan SBS6 en aan Fox. De Europese Commissie, alsmede de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zetten vraagtekens bij de wijze waarop rechten worden verkocht.

Feyenoord en andere Nederlandse topclubs hebben verheugd gereageerd op de uitspraak. Zij vinden dat ze nu te weinig inkomsten uit de uitzendrechten krijgen en denken meer geld te kunnen genereren uit exploitatie per club.

De mogelijkheid bestaat nu dat de KNVB-competities in de war worden gestuurd doordat clubs uit de competitie stappen en afzonderlijk afspraken maken over uitzendrechten. De KNVB hoopt de komende jaren duidelijkheid te krijgen over wat de clubs precies willen. De bond wijst er wel op dat alle clubs belang hebben bij nationale competities. KNVB-directeur Van Eijden zegt niet te verwachten dat de competities op termijn verdwijnen ten gunste van Europese competities. Daar is ook in de andere Europese landen geen belangstelling voor, aldus Van Eijden.