Studenten tussen bar en bijbel

De (christelijke) Navigators Studentenvereniging Utrecht (NSU) heeft eind vorige maand een ledenstop afgekondigd. Op 22 augustus, de deadline, meldde zich de vierendertigste noviet aan. In de week daarna toonden tal van `eerstejaars' nog veel interesse, maar ze konden geen lid meer worden. ,,We hadden tevoren bepaald dat onze groei beperkt moest blijven tot éénderde van het totale ledental'', zegt pandbeheerder Matthijs Brouwer van de NSU. ,,Laten we te veel novieten toe, dan raakt het evenwicht in de vereniging verstoord.''

De toenemende belangstelling voor de NSU – ze telt thans ruim honderd leden, onder wie zestig meisjes – geldt óók voor zusterverenigingen in (elf) andere Nederlandse steden met een universiteit of hogeschool.

Bestuurslid Femke Bart van de Navigators Studentenvereniging Rotterdam (NSR): ,,We kennen geen ledenstop, we groeien zo hard mogelijk door. Het ziet er naar uit dat we binnenkort op 140 studenten komen, onder wie vijftig novieten.'' Linda Vette van de Navigators Studentenvereniging Amsterdam (NSA) rekent erop dat haar zeventig leden tellende `club' deze zomer met ,,een kleine veertig eerstejaars'' wordt versterkt.

De Navigators studentenverenigingen ressorteren onder De Navigators, een stichting uit Driebergen. In haar blad Raster beschrijft de stichting haar doelstelling: ,,Christus kennen en hem bekendmaken – al meer dan vijftig jaar in Nederland. Met de nadruk op het persoonlijk helpen van een ander. Onze grote wens is dat elke christen leert om op zijn beurt en op zijn manier weer anderen te helpen, zodat er een sneeuwbaleffect ontstaat: voortdurend nieuwe mensen die Christus leren kennen.'' De stichting organiseert een jongerenweek, stilteweekends en doet aan geloofsopvoeding.

Tot de Navigators behoren gelovigen van alle christelijke kerken. ,,Dat is ook het mooie van onze studentenvereniging'', vertelt Matthijs Brouwer van de NSU. ,,We hebben gereformeerde leden, katholieke, progressief-evangelistische en oerconservatieve. Die veelzijdigheid geeft volop stof voor discussies. Gaaf is dat. We proberen elkaar bewust te maken van God, we zijn niet op zoek naar constituties. We kijken naar wat de Bijbel zegt, we zeggen niet iets van: onze kerk is de beste.''

Hoe verklaart Brouwer de sterke groei van de Navigators studentenverenigingen? ,,Studenten willen naast hun studie met iets bezig zijn. Geloof, echtheid, verdieping spreken hen aan.'' Femke Bart van de Rotterdamse NSR: ,,Ik hoop dat God op een of andere manier de hand heeft in de stijging van ons ledental. Verder heeft de NSR een positieve uitstraling en wat heel belangrijk is: ze is veel opener dan andere studentenverenigingen. Linda Vette van de Amsterdamse NSA: ,,Wij bieden onze leden een inhoudelijk programma, méér dus dan de bar alléén.'' De NSA organiseert, bijvoorbeeld, elke veertien dagen een Bijbelstudiekring. Verder zet ze sociale avonden met sprekers en cabaret op touw.

Soortgelijke activiteiten verzorgt ook de Utrechtse NSU, in haar eigen grote sociëteit aan de Boothstraat. Daar wordt nu en dan ook gefeest en op dinsdagavond na tien uur is er een voor iedereen toegankelijke borrel. Maar dat gemoedelijke samenzijn komt voor de NSU, net als voor de andere Navigators studentenverenigingen, niet op de eerste plaats. De vijf jaar bestaande NSU maakt dan ook geen deel uit van de FUG, de Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen, waartoe zes studentenverenigingen in de Domstad behoren: de vrouwenclub UVSV (1.500 leden), de mannenclub USC (990) en de gemengde verenigingen Unitas (1.000), Veritas (1.600), Biton (270) en SSR (150).

Secretaris Simone Wiggers van de FUG zegt dat de studentenverenigingen onder deze koepel de laatste jaren kampten met een daling van het ledental. ,,Beginnende studenten dachten geschrokken iets van: `kan ik wel mijn benodigde punten halen als ik lid ben van zo'n club'? En: `houd ik mijn beurs dan nog wel'?

Die houding is veranderd. Ze beseffen weer dat studeren en het lidmaatschap van een studentenvereniging samengaan. Sommige gemengde verenigingen in Utrecht, een echte meidenstad, hebben moeite voldoende jongens te vinden, maar in het algemeen is er sprake van enige groei van de ledentallen.'' Maar die groei is niet zo groot dat ze een ledenstop moeten invoeren, zoals de christelijke NSU.

    • Guido de Vries