`Speciale officier moet fraude in Europa bestrijden'

Een speciale officier van justitie moet de fraude in de Europese Unie gaan bestrijden. Hij zou in samenwerking met fraudebestrijdingsdienst Olaf onderzoek moeten doen naar fraude begaan door medewerkers van Europese instellingen.

Dit staat in het tweede en laatste rapport dat een `comité van wijzen', onder voorzitterschap van de Nederlandse ex-voorzitter van de Europese Rekenkamer, André Middelhoek, vanmorgen heeft gepresenteerd. Het rapport is gemaakt in opdracht van het Europees Parlement en de Europese Commissie. Naar aanleiding van het eerste rapport besloot de voltallige Commissie onder voorzitterschap van Jacques Santer eerder dit jaar tot aftreden. In dat rapport werden alle eurocommissarissen verantwoordelijk gesteld voor misstanden bij de Commissie.

Het tweede rapport bestaat uit een analyse van de organisatie van de Europese administratie. Het `comité van wijzen' heeft hieraan een lange lijst van aanbevelingen toegevoegd. Volgens het rapport zou in iedere EU-lidstaat een apart bureau moeten worden opgericht voor de vervolging van Europese misdrijven. De Europese officier van justitie zou moeten samenwerken met nationale officieren van justitie die aan de bureau's in de lidstaten zijn verbonden.

Het comité vindt het bestaande wettelijke kader voor de bestrijding van Europese fraude ,,onsamenhangend en onvolledig''. Het constateert dat de huidige fraudebestrijdingsdienst slechts administratieve bevoegdheden heeft. De dienst zou niet de wettelijke middelen hebben om fraudeurs te vervolgen.

Het comité vindt de gedragscode van de Europese Commissie onvoldoende. Beoogd Commissievoorzitter Romano Prodi heeft de regels van deze code onlangs verscherpt. Maar het comité vindt dat er een code moet komen die duidelijker vastlegt wat de verantwoordelijkheden van de voltallige Europese Commissie, van individuele eurocommissarissen, van leden van kabinetten van commissarissen en van hoge ambtenaren zijn.

De `wijzen' vinden dat de Commissievoorzitter eurocommissarissen moet kunnen ontslaan als zij willens en wetens het Europees Parlement hebben misleid. Op het ogenblik kan een Commissievoorzitter eurocommissarissen die niet willen opstappen slechts bij het Europees Hof van Justitie voor ontslag voordragen. Beoogd Commissievoorzitter Prodi heeft alle leden van zijn ploeg laten beloven dat zij hun ontslag zullen nemen als hij erom verzoekt.

Volgens het rapport is de regelgeving van het Europese Landbouwgarantiefonds zodanig dat fraude gemakkelijk is. Er zou meer controle van de Commissie in de EU-lidstaten moeten komen. Het rapport beveelt de oprichting aan van een zelfstandige accountantsdienst voor de Europese Commissie, die direct aan de Commissievoorzitter verslag uitbrengt. De `wijzen' vinden dat het personeelsbeleid bij de Commissie ingrijpend hervormd moet worden. Carrières moeten alleen afhankelijk worden van geleverde prestaties. De beoogde Commissie Prodi heeft een hervorming in deze richting al aangekondigd. De `wijzen' vinden dat voorkomen moet worden dat de vakbonden hervormingen afremmen.