Slechts kwart bankenfusies succes, helft is discutabel

Slechts 25 procent van de fusies in het bankwezen blijkt een succes. De helft van de bankenfusies is discutabel en een kwart is ronduit een flop.

Dat zei Bernd Venohr, directeur van een groot Duits managementadviesbureau Bain & Company gisteren tijdens een congres in Frankfurt over de strategische veranderingen in de internationale en Duitse bankwereld.

Venohr presenteerde de resultaten van een onderzoek, dat Bain heeft verricht naar 50 nationale en internationale bankenfusies. Volgens Venohr lopen veel fusies spraak, omdat het aan strategische logika ontbreekt. Ook zorgen verschillen in cultuur tussen banken vaak voor grote problemen . Daarnaast wordt teveel betaald, waardoor besparingen door synergie verloren gaan.

Slechts een op de zes fusies leverde beide banken meer toegevoegde waarde op in de vorm van diversificatie, blijkt uit het onderzoek. ,,En dat is het eigenlijke doel van de fusie'', zei Venohr. Volgens Venohr stellen te weinig bankiers zich bij fusiebesprekingen de vraag, wat de extra voordelen van een alliantie zijn. Veel banken beginnen ,,tamelijk onvoorbereid'' aan een fusie. Venohr vergeleek fusies met een triatlon. ,,Een atleet kan alleen een triatlon winnen, als hij zich zorgvuldig langdurig lichamelijk en mentaal voorbereid en in een concurrentiestrijd zijn krachten gericht inzet.'' Veel managers nemen het volgens Venohr in dit verband niet zo nauw. Ze denken dat `groot ook goed is' en dat fusies de enige weg zijn om groot te worden. Maar dat blijkt in de meeste gevallen een misverstand.

In de meeste gevallen is bij fusie snelheid geboden. Het gevaar is echter groot dat de gefuseerde onderneming door de concurrentie wordt verzwakt, omdat ze teveel in beslag wordt genomen door interne problemen, zoals culturele spanningen, demotivatie van het personeel door ontslagen, slechte communicatie en gebrekkige service. Volgens Venohr hebben nationale fusies zoals ABN/Amro, Chase/Chemical en de Hypobank nog het meeste succes. Bij branchevreemde fusies (banken en verzekeraars) en internationale fusies zijn de risico's aanzienlijk groter.