Politie-informatie onwettig verstrekt

De politie en particuliere recherchebureaus wisselen onwettig informatie uit. Zo komt het ,,met enige regelmaat voor'' dat de politie bij een dreigende ontvoering kentekens van auto's natrekt en bijbehorende persoonsgegevens doorgeeft aan particuliere beveiligingsorganisaties.

Dit zegt H. Schalken, plaatsvervangend korpschef van de politie Brabant-Zuid-Oost. Schalken onderzocht voor de raad van hoofdcommissarissen de samenwerking tussen de politie en particuliere recherchebureaus en constateerde dat er sprake is van ,,een uitruil van informatie waartoe wij niet wettelijk bevoegd zijn''.

Maandag stuurt de raad van hoofdcommissarissen een brief aan minister Peper (Binnenlandse Zaken) over publiek-private samenwerking in de veiligheidszorg. Daarin worden vijf praktijkvoorbeelden van samenwerking beschreven. De raad en de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) willen dat de minister zich uitspreekt over de grenzen aan de samenwerking. ,,Er moet een verbod op komen óf de minister moet erkennen dat er een gat is waar particuliere recherchebureaus inspringen'', aldus Schalken.

Met name bedrijven worden in toenemende mate door de politie doorverwezen naar de particuliere branche. Korpschef P. Tieleman, in de raad van hoofdcommissarissen belast met particuliere beveiliging, zei gisteren in deze krant ,,dat het niet zo kan zijn'' dat particuliere recherchebureaus de politie werk uit handen nemen door een zaak ,,panklaar` over te dragen en daarvoor ,,niets terugkrijgen''.

Het college van procureursgeneraal wil zich nader beraden op voorstellen voor publiek-private samenwerking. ,,Het gaat altijd om gevoelige gegevens'', aldus een woordvoerder, ,,en daarbij is terughoudendheid op zijn plaats.'' Het college kan zich evenwel voorstellen dat er ,,klemmende redenen'' zijn om informatie aan particuliere rechercheurs te geven.

De VVD is voorstander van samenwerking, mits de politie de regie behoudt. Volgens J. Niederer, lid van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, ,,moet bekeken worden waar particuliere recherchebureaus geremd worden om vervolgens eventuele wettelijke beletselen weg te nemen''.

CDA-woordvoerder politie T.Rietkerk vreest ,,wildwest-situaties''. ,,Uit onderzoek blijkt dat 40 procent van de aangiftes niet wordt uitgerechercheerd door de politie. Daar schrik ik van. Politie en justitie moeten voldoende bemenst worden, je kunt dat niet afschuiven naar particuliere bureaus.''

    • Margriet Oostveen