Plan politie Noord-Ierland stuit op kritiek

Te veel hervorming en te weinig hervorming; dat zijn globaal de reacties van de twee radicale uitersten in het Noord-Ierse politieke spectrum op het gisteren gepubliceerde voorstel voor een nieuwe politiemacht.

David Trimble, leider van de protestantse Ulster Unionist Party (UUP) en beoogd leider van het semi-autonome Noord-Ierse zelfbestuur, noemde het hervormingsplan gisteren ,,een prul'' en ,,een belediging'' aan het adres van de huidige politiemacht, de Royal Ulster Constibulary (RUC). Martin McGuiness, tweede man van het katholieke Sinn Féin, de politieke tak van het verboden Ierse Republikeinse Leger (IRA), zei dat het hervormingsplan voorlopig tekort schoot omdat zijn partij de RUC afgeschaft wilde zien. McGuiness zei echter eerst zijn achterban te willen raadplegen vóór Sinn Féin een definitief oordeel geeft.

Het hervormingsplan voor de RUC, opgesteld door aankomend Brits Eurocommissaris Chris Patten, behelst deelname van Sinn Féin in een nieuw beleids- en bestuursorgaan voor de politie zodra het gemengde zelfbestuur in de provincie een feit is. Dat zou de nu merendeels protestantse politiemacht volgens Patten een betere naam bij het katholieke deel van de bevolking kunnen geven, die in de minderheid is. Voorts wil Patten onder andere het aandeel katholieke agenten laten groeien en naamsverandering voor de RUC.

Door de aanhoudende dreiging van paramilitair geweld weigerde Patten gisteren de RUC voorlopig te ontwapenen, zoals Sinn Féin heeft geëist. Evenmin krijgt Sinn Féin op lokaal niveau rechtstreeks zeggenschap over politiewerk. Protestantse haviken vrezen dat criminelen onder IRA-vlag zo in de politie kunnen infiltreren.

De katholieke, gematigd nationalistische SDLP van John Hume verwelkomde gisteren het Patten-rapport en vroeg om snelle uitvoering ervan. ,,Dit gaat niet om unionistisch of nationalistisch politiewerk maar om een politie voor het hele Noord-Ierse volk'', aldus Seamus Mallon, Hume's tweede man.

De Britse en Ierse regering en de Ierse oppositiepartij Fine Gael noemden het rapport ,,de beste weg voorwaarts''.