Opkomst Geschiedenis

Wichert ten Have: De Nederlandse Unie. Vernieuwing, aanpassing en confrontatie in bezettingstijd, 1940-1941. Prometheus.

De Amsterdamse historicus Wichert ten Have deed diepgravend onderzoek naar de Nederlandse Unie, die Nederland tijdens de bezetting wilde voorbereiden op een nieuwe, mogelijk Duitse toekomst. Ten Have plaatst de beweging, die in korte tijd honderdduizenden aanhangers trok, in haar historische context. November.

Remco van Diepen: Voor Volkenbond en vrede. Nederland en het streven naar een nieuwe wereldorde, 1919-1946. Bert Bakker.

Remco van Diepen, ook een Amsterdamse historicus, bestrijdt het passieve beeld van het Nederlandse buitenlands beleid in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Volgens Van Diepen speelde Nederland juist een actieve rol in de pogingen om een nieuwe en vreedzame `wereldorde' te creëren na de Eerste Wereldoorlog.

Oktober.

Peter Bootsma en Willem Breedveld: De verbeelding aan de macht. Het kabinet-Den Uyl 1973-1977. Sdu.

Het meestbesproken kabinet uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis, beschreven door Trouw-journalist Willem Breedveld – tevens voormalig assistent van Den Uyl tijdens diens premierschap – en politicoloog Peter Bootsma. Een kwart eeuw na zijn val brengt Den Uyl de gemoederen nog in beroering.

J.A. de Moor: Westerling's oorlog. Indonesië, 1945-1950. Balans.

Reconstructie van een wilde actie van Nederlandse Speciale Troepen, die in Indonesië tegen nationalistische guerrilleros vochten, en onder leiding van hun kapitein Westerling een mislukte staatsgreep pleegden. Oktober.

Wim van den Doel: Afscheid van Indië. De geschiedenis van Nederlands-Indië, 1945-1949. Prometheus.

Wim van den Doel, hoogleraar geschiedenis in Leiden, publiceerde in 1995 Het Rijk van Insulinde. In dit vervolg behandelt hij de politionele acties, de Nederlandse nederlaag en het uiteindelijke vertrek van de kolonisten.

Januari 2000.

Annet Mooij: De polsslag van de stad. 150 jaar academische geneeskunde in Amsterdam. De Arbeiderspers.

Sociologe Annet Mooij onderzocht, in opdracht van het AMC, de geschiedenis van de medische wetenschap in Amsterdam, vanaf de zeventiende eeuw toen aderlaten nog de meest beproefde remedie tegen ziekte was.

November.

Jan Pluvier: Zuidoost-Azië. Een eeuw van onvervulde verwachtingen. De Geus.

Overzichtswerk over een even grote als heterogene regio. Pluvier doceerde als hoogleraar jarenlang over deze gebieden. September.