Opkomst Biografie

Lambert Giebels: Soekarno. Nederlands onderdaan. 1901-1950. Prometheus/Bert Bakker.

Politicoloog en jurist Lambert Giebels, die eerder een veelgeprezen biografie publiceerde van de staatsman Beel, beschrijft het leven van Soekarno. Hij gaat in op de vraag of deze Indonesische nationalist terecht als een collaborateur werd beschouwd en ontwart de vele mythes. Verschijnt in september

Jaap Goedegebuure: Zee, berg, rivier. Het leven van H. Marsman. De Arbeiderspers.

Jaap Goedegebuure, hoogleraar literatuurwetenschap aan de Katholieke Universiteit Brabant gaat op zoek naar de twijfels en tegenstrijdigheden die het leven van Marsman hebben beheerst. September.

Joke Linders: Doe nooit wat je moeder zegt. Annie M.G. Schmidt, de geschiedenis van haar schrijverschap. Querido.

Neerlandica en critica Joke Linders promoveert in november op deze studie naar het werk van Annie M.G. Schmidt. Ze behandelt de ontstaansgeschiedenis en receptie van Schmidts werk en de ontwikkeling van haar populariteit. September.

Piet Schrijvers: Rome, Athene, Jeruzalem. Leven en werk van prof. dr. David Cohen. Historische Uitgeverij.

Piet Schrijvers, hoogleraar Latijn in Leiden, beschrijft het leven van David Cohen (1882-1967), in de Tweede Wereldoorlog voorzitter van de Joodse Raad. November.

Jan Willem Stutje: De man die de weg wees. Leven en werk van Paul de Groot 1899-1986. De Bezige Bij.

Decennialang was Paul de Groot het gezicht van het communisme in Nederland. De historicus Jan Willem Stutje schreef de eerste omvattende biografie van De Groot. April.

Henk van Gelder: Carmiggelt.

Nijgh & Van Ditmar.

Journalist Henk van Gelder schreef een biografie van Carmiggelt waarin de vele kanten van diens persoonlijkheid naar voren komen. November.

Ger Harmsen: Chris Beekman, schilder (1887-1964) SUN.

Ger Harmsen beschrijft het leven van de schilder Beekman, die korte tijd deel uitmaakte van De Stijl, en tijdens de oorlog een rol speelde in het verzet. Verschijnt in december.