Op komst Kunst

Op komst kunst

Quentin Buvelot en Chritopher White (red.): Rembrandt zelf. Mauritshuis/Waanders.

Catalogus bij een van de de belangrijkste exposities van het jaar, die van Rembrandts zelfportretten in het Mauritshuis. Drie essays door Rembrandtkenners en alle 45 schilderijen, 31 etsen en 7 tekeningen met zelfportretten bijeen. September.

Bob van den Boogert (red.): Rembrandts schatkamer. Museum Het Rembrandthuis/Waanders.

Een fascinerend aspect van Rembrandt: zijn grote verzameling kunst en curiosa. Over verzamelen in Rembrandts tijd, de grote verzameldrift van de kunstenaar en het gebruik van zijn schatten voor zijn eigen werk. Verschijnt bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rembrandthuis (vanaf 25 september).

Simon Schama: De ogen van Rembrandt. Contact.

Omvangrijk werk van de auteur van The Embarrassment of Riches over Rembrandts leven en werk en zijn verhouding tot de beroemdste schilder van zijn tijd, Rubens, waarbij feiten en verbeelding zijn vermengd. Oktober.

David Cottington: Kubisme. Thoth.

Eerste uit de reeks `Stromingen in de Moderne Kunst' die Toth uitbrengt samen met de Tate Gallery Londen. Het zijn goed vormgegeven en zeer toegankelijk geschreven overzichtswerken, waarvan er tot 2001 twaalf zullen verschijnen. Oktober.

Umberto Barbieri en Leen van Duin (red.): Honderd jaar architectuur in Nederland, 1901-2000. Tendensen, hoogtepunten. SUN.

Analyse van een twintigtal bouwwerken in Nederland, die elk als typerend worden opgevat voor een architectonische benadering: traditionalistisch, expressionistisch, functionalistisch, rationalistisch en postmodern. Deze classificatie wordt bepaald door vorm, constructie en functie, die dan ook bij elk ontwerp behandeld worden. Oktober.

Vanessa Bezemer Sellers: Courtly Gardens in Holland 1600-1650: the House of Orange and the Hortus Batavus. Architectura & Natura.

Geschiedenis van de stadhouderlijke tuinen bij de paleizen van Frederik Hendrik en Amalia van Solms en een iconologische interpretatie van de daar opgestelde beeldhouwwerken. December.

Henk van Os e.a.: Nederlandse kunst 1400-1600. Uit de verzameling van het Rijksmuseum. Waanders.

Eerste van een vierdelige, chronologisch opgezette reeks rijk geïllustreerde boeken over de kunstvoorwerpen van het Rijksmuseum. September.

Albert Blankert e.a.: Hollands Classicisme in de zeventiende-eeuwse schilderkunst. Museum Boijmans Van Beuningen/NAiUitgevers.

Uitvoerig overzichtswerk van een stroming in de Nederlandse schilderkunst die destijds als de belangrijkste richting werd beschouwd, maar later als `on-Nederlands' in discrediet is geraakt. De gelijknamige tentoonstelling in Boijmans van Beuningen belooft een grandiose rehabiltatie te worden. September.

Rein van Willigen: Mouse Entertainment. SUN.

Disneyana-verzamelaar en journalist Rein van Willigen over een van de lucratiefste mediaconcerns uit de wereldgeschiedenis, groot geworden met een eend en een muis.