Ondernemers vanaf januari in ziekenfonds

Zo'n 240.000 kleine zelfstandigen en hun 160.000 gezinsleden komen op 1 januari 2000 verplicht in het ziekenfonds. Vanaf die datum wordt de ziekenfondsgrens voor werknemers niet meer verhoogd met de gemiddelde loonstijging maar met de (lagere) prijsindex. Daardoor moeten er meer mensen overstappen op een particuliere ziektekostenverzekering dan anders het geval zou zijn. De Tweede Kamer stemde gisteren in met het wetsvoorstel dat deze afspraken uit het regeerakkkoord regelt.