Misschien

,,Misschien is er een interessante generatiewisseling gaande'', sloot Jan Tromp, adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant, deze week een discussie in De Balie in Amsterdam af. Aanleiding en onderwerp was de `BV Jong', een serie over jonge, eigenzinnige mensen in de Volkskrant.

Het klinkt alsof deze generatiewisseling wel eens interessanter zou kunnen zijn dan vorige generatiewisselingen, maar waar meet je dat aan af? Aan de mondigheid van de nieuwe generatie, aan haar ondernemingslust en dynamiek? Maar in hoeverre onderscheidt ze zich hierin van vorige, aanstormende generaties?

Hierover ontstond in de uitpuilende zaal – veel jeugd – een interessante botsing van meningen tussen jong en oud. `Jong' zat aan tafel in de personen van Renate Kenter, junior-researcher bij de Universiteit Nijenrode, en Boudewijn Zeijlmans, multimedia-ondernemer. `Oud' werd vertegenwoordigd door discussieleider Tromp en oud-VARA-voorzitter Marcel van Dam. Daartussen zweefde hoogleraar economie Henriëtte Maassen van den Brink.

`Jong' heeft in dergelijke discussies de neiging haar anders-zijn te benadrukken, `oud' doet liever alsof er niets nieuws onder de zon is. ,,Voor ons is het erg belangrijk om lol te hebben'', zei Zeijlmans, ,,daarom willen wij vooral werk doen dat we leuk vinden.'' ,,Al die dingen wilden wij ook'', reageerde Van Dam, ,,alleen stond de samenleving er destijds minder welwillend tegenover.''

Al snel raakte de lucht in de toch al zuurstofarme zaal bezwangerd van generalisaties. De jeugd van nu zou – ook onderling – minder loyaal zijn, ze zou enerzijds erg verwend zijn, maar anderzijds minder gehecht zijn aan geld, omdat ze daar toch al veel van heeft. ,,Ik heb stagiaires die huizen van anderhalf miljoen kopen'', zei Jort Kelder, hoofdredacteur van Quote. Hij vond het overigens erg leuk met al die jonge mensen om zich heen, temeer omdat er `niet veel lelijke mensen bij waren'. Als je lelijk bent zal Jort je niet meteen doodschieten, maar bij sollicitaties wil zijn blik dan kennelijk nogal eens afdwalen.

Marcel van Dam kon zich helemaal uitleven in zijn rol van Grote Relativeerder. Het gedurfde `jobhoppen' van de jeugd? ,,Je moet ze eens zien hoppen als er werkloosheid is (...) Deze hele discussie wordt getekend door de hoogconjunctuur van nu.'' Minder gehecht aan geld? ,,Dat is mij bij de VARA nooit opgevallen. Geld is money.'' Henriëtte Maassen viel hem steeds bij. ,,Er is niet zoveel verschil tussen jong vroeger en jong nu'', zei ze.

Het was een nogal ontnuchterende conclusie, maar ik kan de jeugd misschien een beetje troosten. Eén verschil was op deze avond onmiskenbaar: de ouderen praatten met veel meer sarcasme dan de jongeren. Misschien is dat ook wel altijd zo geweest, maar het viel me nu opeens sterk op.

    • Frits Abrahams