Minister overtuigt niet

De Tweede Kamer heeft gisteren sceptisch gereageerd op de wens van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) om de noordtak van de Betuweroute te schrappen. De fractiespecialisten verlangden meer helderheid omtrent eventuele alternatieven en over de opstelling van Duitsland alvorens met zo'n stap te kunnen instemmen.

D66-woordvoerder Giskes stelde zelfs voor nieuwe investeringen in de Betuweroute voorlopig op te schorten. Ze werd daarin gesteund door de voltallige oppositie, behalve het GPV.

De andere regeringspartijen, PvdA en VVD, die samen een meerderheid in de Kamer bezitten, voelden hier echter niets voor. Netelenbos zelf had het voorstel van Giskes nadrukkelijk afgeraden.

De minister probeerde de Kamer uit te leggen dat de treinen, die anders over de noordtak zouden zijn gegaan, heel wel over bestaand spoor kunnen gaan en over de hoofdas van de Betuweroute. Een deel van de goederentreinen zou ook via de Hanzelijn naar het noorden van het land worden geleid.

De Kamerleden wezen er echter op dat nog niet eens vaststaat dat de Hanzelijn er komt. Wellicht zal de voorkeur toch uitgaan naar de aanleg van de eveneens geplande Zuiderzeelijn. Bovendien komt door het omleiden van treinen via het noorden de rentabiliteit van de hoofdtak wellicht onder druk te staan.

Ook vroegen de Kamerleden zich af of er wel veel extra verkeer via de geplande zuidtak van de Betuweroute langs Nijmegen naar Venlo kan, zoals de minister wil. Netelenbos versterkte de onzekerheid met de mededeling dat ze zich in elk geval zal houden aan een afspraak met Nijmegen dat er niet meer dan acht goederentreinen per dag mogen passeren.

Netelenbos verdedigde de manier waarop ze haar twijfels over de noordtak voor het eerst openbaar had gemaakt via een interview met De Gelderlander in plaats van in de Kamer. Het was van belang om ,,interactief'' te zijn met de betrokken burgers om zo ,,een draagvlak in de samenleving'' te scheppen. Daarmee oogstte ze weinig waardering. ,,Ik hoop dat u uw lesje heeft geleerd'', voegde de CDA'er Leers de minister aan het eind van het debat toe.