`Gouda hield geld voor rijk verborgen'

De rijksrecherche onderzoekt een geheim gehouden financiële transactie tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Gouda. Het onderzoek komt voort uit het omstreden `bankieren' van Zuid-Holland.

De recherche trekt na of Gouda 10 miljoen gulden bij de provincie heeft gestald om het geld aan het toezicht van het rijk te onttrekken.

De treasurer van de provincie Zuid-Holland, K. Baarspul, is deze week naar aanleiding van de transactie met onmiddellijke ingang geschorst door het Zuid-Hollandse college van Gedeputeerde Staten (GS).

Baarspul is gisteren per brief meegedeeld dat hij sinds afgelopen dinsdag, 7 september, van al zijn taken is ontheven. Het college van GS verwijt hem dat hij de betreffende transactie met Gouda moedwillig heeft verzwegen. Ook nadat deze zomer de Zuid-Hollandse bankiersaffaire uitbrak, waaruit bleek dat de provincie 1,7 miljard gulden op de geldmarkt had geleend en weer uitgezet, zou Baarspul het geldverkeer met Gouda bewust buiten kennis van GS hebben gehouden, aldus een lid van het college. Een woordvoerder van de provincie bevestigt de schorsing maar weigert verder commentaar.

De verzwegen transactie met Gouda ligt om diverse redenen uiterst gevoelig. Het gaat om 10 miljoen gulden die de gemeente eind 1997 aan de provincie overmaakte. De commissie-Van Dijk, die de bankiersaffaire onderzoekt en over de transactie is getipt door een naaste medewerker van Baarspul, is gemeld dat Gouda het geld bij de provincie stalde om het buiten het zicht van het rijk te houden. Gouda is een zogeheten artikel 12-gemeente die onder financiële curatele van Binnenlandse Zaken staat. Overtollig geld kan pas uitgegeven worden na instemming van het ministerie.

Een woordvoerder van Gouda ontkent dat de gemeente met de transactie Binnenlandse Zaken om de tuin wilde leiden. Zij zegt dat de gemeente geld van een bank leende en daarna doorleende aan Zuid-Holland voor de aanleg van een nieuwe ringweg bij Gouda. Zij kon niet toelichten waarom deze geldstromen eind 1997 al plaatsvonden terwijl met de aanleg van de ringweg nog altijd niet is begonnen.

Baarspul, zelf inwoner van Gouda, heeft aan naaste collega's verklaard dat hij het college van GS niets over de lening van Gouda heeft gemeld omdat anders de opzet van de gemeente aan het licht zou komen. De huidige burgemeester van Gouda, J.H. Boone, was tot 1989 Gedeputeerde Financiën van de provincie Zuid-Holland.

Onder zijn verantwoordelijkheid van Boone werd Baarspul in 1987 bij de provincie in dienst genomen.

Boone zei vanmorgen niet inhoudelijk op de zaak te kunnen ingaan. Hij bevestigde wel het onderzoek van de rijksrecherche. Hij zei zich vaag te herinneren in 1997 de leningsovereenkomst met Zuid-Holland te hebben getekend. Boone wilde om ,,onderzoekstechnische redenen'' niet beamen te zijn gehoord door de rijksrecherche.

Een ander gevoelig punt is dat een huidig PvdA-statenlid van Zuid-Holland, W. Hommels, ten tijde van de lening nog wethouder Financiën in Gouda was. De PvdA-fractie in Provinbciale Staten toonde zich eerder ,,geschokt'' door het bankieren van Baarspul. Hommels bevestigde vanochtend dat hij afgelopen maandag is gehoord door de rijksrecherche. Hij weerspreekt echter dat de lening aan Zuid-Holland zou zijn verstrekt om Binnenlandse Zaken om de tuin te leiden. ,,Het ging om een betaling in het kader van de aanleg van een weg'', aldus Hommels.

De commissie-Van Dijk is volgens ambtenaren inmiddels in het bezit van de overeenkomst die Gouda en Zuid-Holland hebben gesloten. Deze is volgens de ambtenaren behalve door Boone ook ondertekend door de Commissaris van de Koningin.

    • Tom-Jan Meeus