Dwangarbeiders willen snel geld

Een schadevergoeding tussen de 10.000 en 15.000 gulden van Duitse bedrijven is genoeg voor de nog levende dwangarbeiders uit de tweede wereldoorlog. ,,De hoogte van het bedrag is minder belangrijk dan de erkenning'', zegt voorzitter P. de Loos van het Dachau Comité. ,,Wij werken aan een snelle minlijke schikking. De tijd dringt.''

Nederlandse organisaties, waaronder het Auschwitz Comité en het Dachau Comité, werken sinds enige maanden samen met de Duitse politicoloog K. von Münchhausen om schadevergoeding te krijgen voor voormalige dwangarbeiders. Inmiddels hebben 550 mensen zich gemeld, zo maakten de organisaties gisteren bekend. Volgens voorzitter J. Grishaver van het Auschwitz Comité is de respons boven verwachting. ,,Uit alle hoeken van de wereld hebben we reacties gekregen.''

Ongeveer 14.500 Nederlanders hadden zich al bij de Stichting Burger Oorlogsgetroffenen aangemeld om een gezamenlijke claim in Duitsland neer te leggen. De Duitse overheid beloofde in het voorjaar dat alle dwangarbeiders op 1 september uitbetaald zouden krijgen. Dertien bedrijven hebben hiervoor een fonds gevormd waar 2,5 miljard gulden inzit. Maar een algehele schikking is er nog niet, omdat Amerikaanse advocaten enorme bedragen eisen. Volgens Von Münchhausen gedragen de Amerikaanse advocaten zich als ,,struikrovers''. Zij verhinderen volgens hem een snelle afwikkeling van de claims.

Het Auschwitz Comité en Dachau Comité willen de procedure met het gezamenlijke fonds niet afwachten en samen met Von Münchhausen voor individuen proberen met Duitse bedrijven schikkingen te treffen. Von Münchhausen, die zich al sinds 1985 met schadeclaims van oorlogsgetroffenen bezighoudt, boekte eerder bij enkele bedrijven succes. Siemens ging als eerste over tot het betalen van 10.000 DM aan dertig vrouwen die in kamp Rävensbruck dwangarbeid hadden verricht. Het bedrijf had slechts zes weken nodig om tot betaling over te gaan. Volkswagen deed vervolgens hetzelfde. ,,Het kan dus heel snel'', zegt Von Münchhausen.

De Loos van het Dachau Comité verwacht dat andere bedrijven ook wel over de brug zullen komen. ,,Ze kunnen moeilijk doen en hopen dat het doodbloedt. Of deze zaak in het belang van hun imago afwikkelen. Ik reken op het laatste. Maar ze moeten snel zijn, want wij zien de overlijdensberichten.''