Deeltijdwet houdt coalitie verdeeld

De coalitiefracties van PvdA, VVD en D66 in de Tweede Kamer zijn nog steeds verdeeld over het voorstel voor een deeltijdwet van staatssecretaris Verstand (Sociale Zaken). PvdA, D66 en Verstand zelf willen met de wet een recht op zowel langer als korter werken invoeren. De VVD wil, samen met CDA en de kleine christelijke fracties, alleen korter werken bij wet regelen.

De Kamer debatteerde drie dagen over de wet `Aanpassing arbeidsduur'. De standpunten van de fracties zijn in die dagen niet gewijzigd. Een stemming op 28 september over een door het CDA ingediend wijzigingsvoorstel moet uitwijzen of het wetsvoorstel van Verstand het redt. Exact de helft van de Kamer is voor dit amendement waarmee alleen een recht ontstaat op korter werken. De andere helft van de Kamer is hier tegen. Aldus kan de afwezigheid van één Kamerlid bepalend zijn voor het lot van het wetsvoorstel.

De coalitiepartijen beroepen zich alle op afspraken die in het regeerakkoord zijn gemaakt over faciliteiten om burgers in staat te stellen werk en zorgtaken beter op elkaar af te stemmen. De VVD benadrukt een van de doelstellingen, namelijk dat het een werkgelegenheidsimpuls moet geven. Daar past langer werken niet bij, menen de liberalen. Verstand wierp daar tegenin dat het recht op langer werken vooral gebruikt zal worden door vrouwen met `kleine baantjes' die vaak langer willen werken.