CNV: code voor beleggen pensioenfonds

Het CNV wil dat pensioenfondsen zich terugtrekken uit bedrijven die activiteiten hebben in landen waar de mensenrechten geschonden worden, zoals Shell in Nigeria en IHC Caland in Birma. ,,Daar moeten we heel helder in zijn: dat kan gewoon niet'', aldus voorzitter Doekle Terpstra van de vakcentrale CNV gisterenmiddag bij de presentatie van een `beleggingscode' voor pensioenfondsen.

Pensioenfondsen behoren in Nederland tot de grote institutionele beleggers. Ze beheren een vermogen van 853 miljard gulden, waarvan 340 miljard gulden is belegd in aandelen. ,,Als grootaandeelhouder kan een pensioenfonds invloed uitoefenen op het beleid van een onderneming'', aldus Terpstra.

Het bestuur van de pensioenfondsen bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. CNV'ers in die besturen moeten van Terpstra de beleggingscode op de agenda zetten en toezien op naleving daarvan. Volgens de ontwerpcode mogen pensioenfondsen niet langer beleggen in bedrijven die opereren in landen waar gebruik gemaakt wordt van kinderarbeid, vakbondsvrijheid ontbreekt of op andere wijze mensenrechten geschonden worden. Het gedrag van ondernemingen moet van geval tot geval bekeken worden. ,,Je kunt natuurlijk zeggen: in China worden de mensenrechten geschonden, dus daar mag je niet zitten. Maar misschien kun je, door in China te werken, juist een positieve bijdrage leveren.''