CDA bepleit rem op privatiseringen

Het CDA wil bedrijven met een publieke functie omvormen tot `maatschappelijke ondernemingen', die de gedaante hebben van verenigingen of stichtingen. Die `ondernemingen' in het openbaar vervoer, de zorgsector of de omroepwereld mogen hun winst uitsluitend ten goede laten komen aan hun klanten en medewerkers.

Dit zegt Jaap de Hoop Scheffer, fractieleider van het CDA, in een vraaggesprek met deze krant. Volgens de oppositieleider moet er een rem komen op de golf van privatiseringen die in Nederland gaande is. Dat is een omslag in het denken van het CDA, dat van oudsher de voorstellen tot liberalisering en privatisering heeft ondersteund.

,,Het had te maken met een angst bij de overheid die bang was dat ze het zelf niet kon. (...) Ook wij hebben toen niet met die scherpte een debat gevoerd over de vraag waar de grens ligt tussen publiek en privaat.''

De vrije markt rukt momenteel vooral op in de energiesector en in het openbaar vervoer. Het CDA wil daar echter een grens trekken bij de fysieke infrastructuur, die anders dan in sommige kabinetsplannen in handen van de overheid moet blijven. Ook is het kabinet van plan de NS op termijn te privatiseren. Daarvoor in de plaats stelt het CDA het concept van een maatschappelijke onderneming die een `prestatiecontract' met de overheid moeten sluiten: ,,Winst is er voor de stakeholders, dat zijn de medewerkers en u en ik als reiziger, in het geval van de NS, of als u en ik als kijker in het geval van de publieke omroep.'' Ook voor de omroepwereld betekent de visie van De Hoop Scheffer een omslag in het CDA-denken omdat ook hier de infrastructuur, de zenders, in overheidshanden moet komen.

INTERVIEWpagina 14