Borst op zoek naar oplossing na kritiek

Minister Borst (Volksgezondheid) onderzoekt of patiënten die hulp halen bij commerciële gezondheidscentra de kosten ervan uit het ziekenfonds vergoed kunnen krijgen. Het gaat daarbij vooral om instituten die zijn gespecialiseerd in het leveren van psychische hulp aan werkenden en om hulp bij de bestrijding van klachten aan rug, armen of benen.

Borst deed gisteren deze toezegging tijdens het debat in de Tweede Kamer over aparte hulp aan zieke werknemers en over de positie van `bedrijvenpoli's' in de reguliere gezondheidszorg. Eind augustus stelden Borst en staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) voor zieke werknemers onder een aantal stringente voorwaarden sneller te behandelen. Dit zou alleen mogen als de andere, niet werkende, patiënten er niet door worden benadeeld. De Arbodiensten zouden voor die snellere hulp extra moeten betalen. De ziekenhuizen mogen dit geld dan gebruiken voor extra zorg. De regeling was vooral bedoeld om de huidige ontwikkeling, waarbij in hoog tempo commerciële instituten ontstaan die zieke werknemers snel en effectief behandelen, te reguleren en die hulp onder de vleugels van de reguliere zorg te brengen.

Een meerderheid in de Kamer wees gisteren elke vorm van voorrang van groepen patiënten om andere dan medische redenen van de hand. Zij wil echter geen maatregelen nemen tegen voorrangsbehandeling van onder andere prominenten, beroepsvoetballers (en familie van) artsen en ander ziekenhuispersoneel. Alleen de VVD was voorstander van voorrang aan zieke werkenden onder de `absolute voorwaarde' dat dit niet ten koste gaat van de andere patiënten. Ook de SGP zei er wel voor te voelen, omdat hier sprake was van een `win-win-situatie', maar het Kamerlid Van der Vlies wees het voorstel toch van de hand, omdat Borst en Hoogervorst volgens hem geen absolute garantie konden geven dat gewone patiënten er geen schade van zouden ondervinden.

Borst en Hoogervorst zegden de Kamer gisteren toe om in een nadere notitie hun opvattingen verder te zullen uitwerken.