Zorginstellingen

LTV Landelijke Vereniging voor Thuiszorg. Overkoepelende organisatie voor instellingen voor gezinsverzorging en kruiswerk. In bijna alle grote steden in Nederland is wel een instelling voor Thuiszorg te vinden. Omdat er een tekort aan medewerkers is, wordt vaak een beroep gedaan op particuliere instellingen voor Thuiszorg. Raadpleeg uw verzekering of de zorg dan ook vergoed wordt. (030) 659 62 11.

MBvO Landelijke Stichting Meer Bewegen voor Ouderen heeft meer dan 300.000 deelnemers die worden gestimuleerd zo lang mogelijk lichamelijk, geestelijk en sociaal optimaal te blijven functioneren in de samenleving. Ook het beleid van de overheid is erop gericht ouderen in de gelegenheid te stellen sport te beoefen of op een andere manier fit te blijven. (030) 261 48 51.

NIZW De sector Ouderen van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn ontwikkelt activiteiten op het gebied van maatschappelijk werk,dienstverlening, sociaal-cultureel werk en hulpverlening aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. (030) 230 63 88.