Werkgevers tegen vierdaagse werkweek

De werkgevers voelen er niets voor om de vierdaagse werkweek landelijk in te voeren. Een centraal akkoord in de Stichting van de Arbeid hierover, zoals de FNV wil, is voor werkgeversvereniging VNO-NCW onbespreekbaar.

CAO-coördinator Henk van der Kolk van de vakcentrale FNV is teleurgesteld over de opstelling van de werkgevers. ,,Als VNO-NCW de vierdaagse werkweek resoluut van tafel veegt, dan valt met ons ook nergens meer over te praten.''

Hij hoopt dat werkgevers en werknemers hierover in de Stichting van de Arbeid toch nog een akkoord kunnen bereiken. ,,Wij willen de vierdaagse werkweek niet van bovenaf opleggen aan alle bedrijfstakken, maar we willen wel een principe-afspraak dat overal serieus naar wordt gekeken.''

Zonder centraal akkoord vreest Van der Kolk dat daar niet veel van terecht komt.

,,Als er zo'n akkoord ligt, dan weet je tenminste dat de werkgevers een positieve instelling hebben. Zonder een centrale afspraak ligt alles nog open.''

De werkgevers willen hooguit bij de verschillende CAO-onderhandelingen afspraken maken over een vierdaagse werkweek, maar wel in combinatie met flexibele werktijden.

Een werkdag van negen uur en werken op zaterdag moet daarbij bespreekbaar zijn, vindt VNO-NCW. De vierdaagse werkweek mag niet worden gebruikt voor arbeidstijdverkorting.

Dat is ook niet de bedoeling, zegt Van der Kolk. ,,De concrete invulling van zo'n vierdaagse werkweek kan per CAO verschillen. Wij zijn voorstander van maatwerk.'' Ook flexibele werktijden zijn bespreekbaar. Dat geldt eveneens voor werken op zaterdag, maar de FNV wil niet dat dit een gewone werkdag wordt. Een toeslag voor werken in het weekend moet blijven.

Van der Kolk is verbaasd over de opstelling van de werkgevers. ,,Voorzitter Wientjes van de AWVN, nota bene óók een werkgeversclub, heeft de vierdaagse werkweek zelf op de agenda gezet.''