Vietnam-verleden George W. Bush

De voormalige luitenant-gouverneur van Texas Ben Barnes van Texas zou hebben geregeld dat George W. Bush in mei 1968 niet naar Vietnam werd gestuurd. Bush, die dat jaar afstudeerde aan Yale, zou door Barnes' tussenkomst zijn dienstplicht hebben vervuld als piloot bij de Nationale Garde van Texas. Barnes heeft dat volgens de Dallas Morning News tegen vrienden gezegd. Bush, de favoriet voor de Republikeinse presidentsnominatie voor 2000, zegt dat hij niet heeft geprobeerd onder uitzending naar Vietnam uit te komen, Barnes heeft publiekelijk ontkend contact te hebben gehad met de familie Bush over deze kwestie. (Reuters)