Studiehuis 2

Op de school waar ik werk hebben we vorig schooljaar de (vernieuwde) Tweede Fase officieel ingevoerd, nadat we al enige jaren met elementen van het studiehuis geëxperimenteerd hadden. Overigens hebben zowel mijn leerlingen (VWO-4, eerste lichting Tweede Fase) als ik meegewerkt aan het door Willem Smit (NRC Handelsblad, 24 augustus) genoemde `enigszins kritische rapport van de onderwijsinspectie'. Natuurlijk waren er kritische noten, maar een interne evaluatie bleek zeer positief uit te vallen.

Ik ben blij dat we vanaf nu meer praktijkverhalen zullen lezen, want zoals het studiehuis tot nu toe in de media werd gepresenteerd, was er inderdaad sprake van `versoaping' (Willem Smit) door allerlei mensen met koudwatervrees. Er zouden in de Tweede Fase geen klassikale lesmomenten meer zijn, er zou geen kennis meer worden vergaard. Waaruit blijkt dat dan? De nieuwe examenprogramma's vereisen dat niet en de praktijk op scholen die al begonnen zijn wijst anders uit.

    • Thomas Peters