Studiehuis 1

In NRC Handelsblad van 28 augustus trekt Sharon Dijksma uit het feit dat op de Havo en op de universiteit de helft de eindstreep niet haalt de conclusie dat Havo- en VWO-scholen hun leerlingen ,,tot nu toe onvoldoende voorbereiden''. Dat stoelt op niets. De conclusie moet zijn dat de helft het niet haalt.

Mijn stelling is dat deze helft niet gemotiveerd is of niet de nodige capaciteiten bezit. Wat dat laatste betreft is het zo, dat voor een grote groep kinderen het Havo- of VWO-diploma het maximum is dat zij kunnen bereiken. Daar is niks mis mee. Zij kunnen desondanks een zeer waardevolle bijdrage leveren aan onze maatschappij en daarmee heel gelukkig worden. Laten we ophouden geld te verspillen in het najagen van de illusie, dat alle kinderen een HBO-opleiding of universiteit moeten afmaken. Er is meer voor te zeggen kinderen, die wel de capaciteiten hebben maar onvoldoende van thuis uit worden begeleid, te helpen.

    • P. de Ruiter