Steeds minder hormonen getraceerd in België

De laatste drie jaar zijn bij onderzoeken naar hormonennetwerken in België grote partijen gebruiksklare hormonencocktails gevonden. Alleen al in 1996 was dat 2.200 liter, genoeg voor het drogeren van 650.000 runderen. Dat is het totaal aantal jaarlijks geslachte runderen in België.

Van de 16.056 monsters, genomen op boerderijen en in slachthuizen, bleken er in 1997 282 positief. De kosten van die controles zijn voor rekening van de eigenaren van de dieren. In 1997 waren er in België 68 vetmesters die een zogenaamde H-status hadden. Bij die bedrijven zijn eerder hormonen ontdekt. Deze H-status betekent dat de bedrijven één jaar lang niet vrijelijk hun dieren mogen verhandelen of slachten.

In België wordt gecontroleerd door het Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK) – vergelijkbaar met de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) in Nederland – door inspectiediensten van de ministeries van Landbouw en Volksgezondheid en door de nationale hormonencel van de Rijkswacht. Die laatste instantie coördineert de strijd tegen de hormonenmafia.

De straffen op het gebruik van groeibevorderaars zijn nergens ter wereld zo hoog als in België. Wie de eerste keer veroordeeld wordt krijgt maximaal vijf jaar cel en/of een boete van 1,3 miljoen gulden. Wie voor de tweede keer wordt veroordeeld kan maximaal tien jaar cel en/of 2,6 miljoen gulden boete krijgen.

In Nederland is het toepassen van illegale groeibevorderaars slechts een overtreding van de Diergeneesmiddelenwet, met als maximale straf zes maanden cel en/of 25.000 gulden boete.

De maximaal toegestane concentraties groeibevorderaars in België zijn drie keer zo laag dan de concentraties die de Europese Unie toestaat. Nederland volgt de Europese regels en hanteert dan ook tolerantere normen dan België.

De controles in Belgische slachthuizen zijn de laatste jaren opgevoerd. Omdat met hormonen vetgemeste runderen vaak 600 tot 800 kilo wegen, wordt van alle karkassen boven de 580 kilo een hormonenmonster genomen.

Dat steeds minder hormonen worden gevonden in Belgische slachthuizen houdt volgens de Rijkswacht verband met de `slachtvlucht' naar Nederland. In Nederland worden bij runderen boven de 580 kilo niet stelselmatig monsters genomen.