Speculeren

Dat het SP-Kamerlid Van Bommel zich verzet tegen speculeren met de studiebeurs (NRC Handelsblad, 28 augustus) kan ik begrijpen. De SP was ook altijd tegen de verslechteringen van de studiefinanciering.

Dat Van Bommel bijval krijgt van Rehwinkel (PvdA) is zonder meer curieus. Die partij heeft immers gemaakt dat studenten op de eerste plaats calculerende burgers zijn geworden. Overigens is de weerzin van beide politici tegen speculerende studenten misplaatst.

Studenten zijn massaal gaan bijwerken om geen hoge studieschuld te hoeven aangaan. Zij doen dat uit vrije keuze. Als zij nu gewoon de studielening aangaan en hun bijverdiensten naar de beurs brengen, dan is daar toch niks mis mee? Of bepleiten deze politici eigenlijk een beursverbod voor studenten? Dat zou ongehoord zijn. Tegenwoordig speculeert toch iedereen, is het niet rechtstreeks dan wel via hypotheek, pensioen- of spaarregeling.

Waarom zouden studenten, maar ook scholieren en zelfs uitkeringsgerechtigden, niet mogen meeprofiteren van de groeiende economie? Dat zou deze linkse politici juist moeten aanspreken.

    • Jeroen Boshagen