Sorgdrager kandidaat Raad voor Cultuur

Winnie Sorgdrager, ex-minister van Justitie is kandidaat voor de functie van voorzitter van de Raad voor Cultuur. De bij wet ingestelde Raad geeft de regering gevraagd en ongevraagd adviezen over het kunst-, cultuur- en mediabeleid en de toekenning van subsidies. De Raad voor Cultuur kwam in november 1995 tot stand als een samenvoeging van vier adviesraden van het ministerie van OCW: de Raad voor de Kunst, de Raad van advies voor bibliotheekwezen en informatievoorziening, de Mediaraad en de Raad voor het cultuurbehoud. De raad heeft met 24 leden, een voorzitter en een aantal commissieleden nog slechts een vijfde van de omvang van het voormalige stelsel van adviesraden. De huidige voorzitter van de Raad voor Cultuur, Jan Jessurun (65), liet in maart aan staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) weten geen tweede termijn te ambiëren. Het voorzitterschap van Jessurun, een voormalige hoge ambtenaar van het toenmalige ministerie van WVC, loopt af op 31 december van dit jaar. Volgens een woordvoerder van het ministerie van OCW is de benoeming van zijn opvolger te verwachten ,,binnen afzienbare termijn.'' In juni trok Sorgdrager zich terug als kandidaat voor de functie van Nationale Ombudsman. De gehele oppositie in de Tweede Kamer vond haar ongeschikt voor dat ambt, omdat ze als voormalig minister van Justitie niet onafhankelijk zou kunnen opereren. Het CDA vond ook dat het ambt van Nationale Ombudsman met haar benoeming zou worden gepolitiseerd.