`Sinn Féin in politie van N-Ierland'

Sinn Féin, de politieke tak van het verboden Ierse Republikeinse Leger (IRA), wordt medebestuurder van de Noord-Ierse politie, zodra het gemengde zelfbestuur in de provincie een feit is.

Dat is een van de belangrijkste van 175 aanbevelingen uit een vanmorgen in Belfast gepubliceerd rapport over de hervorming van de Noord-Ierse politie, de Royal Ulster Constabulary (RUC). Het rapport is opgesteld door een commissie onder leiding van Chris Patten, de laatste Britse gouverneur van Hongkong en aankomend Euro-commissaris voor Buitenlandse Zaken.

Het rapport, getiteld A New Beginning, vloeit voort uit het Goede Vrijdag-akkoord van april 1998 (vredesakkoord van katholieken en protestanten) en heeft onder meer tot doel de grotendeels protestantse RUC een betere naam te geven onder de katholieke gemeenschap.

Andere aanbevelingen zijn onder meer:

een naamsverandering van de politiemacht in het neutralere Northern Ireland Police Service (NIPS)

verkleining van de politiemacht van 13.000 tot zo'n 8.000 man.

het recruteren van meer katholieke agenten.

het gebruik van nieuwe badges die noch Britse, noch Ierse associaties wekken.

Tenslotte moeten de Noord-Ierse partijen, waaronder Sinn Féin, volgens Patten vertegenwoordigd zijn in een overkoepelend bestuursorgaan met gekozen en onafhankelijke leden, en in districtsraden.

Een deel van de aanbevelingen was vorige maand al uitgelekt. Dat leidde toen tot boze reacties van protestantse haviken.

Voor veel protestanten zijn de voorstellen van het Patten-rapport, met name die ten aanzien van de deelname van de katholieke Sinn Féin, een bittere pil. Dat geldt niet in het minst voor de RUC zelf, die sinds het begin van de Troubles, dertig jaar geleden jaarlijks gemiddeld tien agenten heeft verloren door aanslagen van de IRA. Een veelvoud is verminkt geraakt.

Patten begon zijn presentatie vanochtend met een aanbeveling van de katholieke bisschoppen van de provincie dat hervormingen niet tot gevolg mogen hebben dat het verleden wordt bedekt. Hij zei ook dat zijn aanbevelingen na een consultatieperiode als `pakket' moeten worden uitgevoerd onder leiding van een `eminente buitenlander' – noch een Brit, noch een Ier – en hij waarschuwde politici tegen ,,krentenpikkerij''.

,,Dit is geen politiek document, maar heeft juist tot doel de politiek uit het politiewerk te halen'', aldus Patten, die zijn plan ,,de beste blauwdruk voor een politiemacht ter wereld'' noemde en ,,net als het Goede Vrijdag-akkoord de beste weg naar de toekomst''.

Nadruk op mensenrechten, verantwoordelijkheid, doorzichtigheid en een band tussen de politie en de hele gemeenschap zijn volgens Patten de maatstaven waaraan de nieuwe politiemacht moet voldoen. Hervorming van de RUC is met de ontwapening door paramilitaire groepen het gevoeligste onderwerp in Noord-Ierland.

Het Patten-rapport lijkt deel uit te gaan maken van de nieuwe onderhandelingen over een gemengd zelfbestuur, waarvan de vorming in juli strandde op ontwapening. Dat is de reden waarom Patten ,,nog niet'' kan aanbevelen om ook de RUC te ontwapenen, zei hij.

RAPPORT via www.nrc.nl/DOC