Rechts houden

In `Een Ontmoeting' (NRC Handelsblad, 24 augustus) vermeldt Cees Stam – na het over rechts houden, rechts voorrang te hebben gehad – terloops: ,,Links laten voorgaan is natuurlijk beter, want die lui zie je beter en die moeten van het kruispunt af.''

Voor de oorlog, toen in Hongarije nog links werd gehouden, gold daar dat rechts voorrang had en ik weet uit ervaring dat dat niet alleen heel prettig is in het verkeer, maar vooral ook veel veiliger. Dezelfde voordelen doen zich bij rechts houden, links voorrang voor.

Cees Stam noemt twee daarvan, namelijk de veel ruimere gezichtshoek bij zijstraten en kruisingen en het zelfreinigende effect bij kruisingen omdat die niet geblokkeerd kunnen raken door onnadenkende chauffeurs die alvast oprijden en het van hun linkerkant komende verkeer blokkeren. Een derde voordeel is, dat een van de rechts-voorrangregel afwijkende behandeling van rotondes niet nodig is, wat op de rotonde is heeft dan automatisch voorrang.

Jammer genoeg lijkt het invoeren van links voorrang een ijdele droom. Hoewel, er zijn landen, ondere andere Zweden, Hongarije, Argentinië en delen van Oostenrijk, waar men van links houden is overgegaan op rechts houden, en dat is geen kleinigheid, noch voor de verkeersdeelnemers noch voor de infrastructuur.

    • Ir. T. Komor