`Politie screent stiekem'

De politie moet snel een eind maken aan `stiekeme onderzoeken' naar met name relaties van toekomstig personeel. Dat schrijft de Registratiekamer vandaag in een brief aan minister Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Screening van politiepersoneel is in bepaalde gevallen noodzakelijk, maar dat dient wel volgens de wettelijke regels te gebeuren, meent de kamer. De politie onderwerpt sollicitanten nu regelmatig aan een diepgaand onderzoek naar de integriteit zonder dat die ervan weet.

Twee jaar geleden nog wees toenmalig minister Dijkstal een verzoek van de politie om die onderzoeken zelf te doen van de hand. De Registratiekamer heeft sindsdien niettemin verscheidene berichten gekregen die er op wijzen dat de politie die onderzoeken toch zelf uitvoert. ,,Zo wordt regelmatig een ongerechtvaardigde inbreuk gemaakt op het privé-leven van toekomstig personeel en de omgeving daarvan,'' zo schrijft de kamer aan Peper. Die onderzoeken naar eventueel eerder crimineel gedrag moeten echter voldoen aan de normen de van Wet Justitiële Documentatie, de Wet Veiligheidsonderzoeken en de Wet Politieregisters. Dat houdt onder andere in dat de sollicitant ook wordt meegedeeld dat er een onderzoek zal worden ingesteld, hoe dat wordt uitgevoerd en wie er bij worden betrokken. Ook moet de politie naderhand de uitkomsten aan de sollicitant meedelen.