PENSIOEN EN AOW

Een aantal organisaties houdt zich bezig met voorlichting en/ of belangenbehartiging op het gebied van pensioenen en AOW.

Ombudsman Pensioenen Ombudsman J. de Ruiter en zijn medewerkers behandelen klachten over pensioenen en bemiddelen bij geschillen over de uitvoering van de pensioenreglementen van pensioenfondsen. Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, = (070) 333 89 99, fax (070) 333 89 00.

NBP Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen. Algemene belangenvereniging die sinds 1919 bestaat en zich inzet voor collectieve en individuele pensioenbelangen. Leden kunnen een beroep doen op de ledenservice en ontvangen gratis het blad Pensioenbelangen. Scheveningseweg 7, 2517 KS Den Haag, = (070) 360 19 21,

fax (070) 356 14 95, e-mail:

info@pensioenbelangen.nl

Belastingdienst Bij de Belastingdienst zijn de brochures Als u 65 jaar wordt in 1999 en Aangiftebiljet invullen als u 65 jaar of ouder bent op te vragen. In de eerste brochure staat algemene informatie over de fiscale gevolgen van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In de tweede staat specifieke informatie over de speciale regelingen die gelden voor wie 65 jaar of ouder is en aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen doet.

De brochures zijn te bestellen via de BelastingTelefoon voor Particulieren = 08 00 05 43, op maandag tot en met donderdag bereikbaar van 8 tot 22 uur en vrijdag van 8 tot 17 uur.

Voorlichtingscentrum Sociale Verzekeringen Het VSV geeft onder meer informatie over AOW en andere sociale en financiële regelingen voor 65-plussers. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de voorlichtingsbrochures Zo zit dat... als u 65 wordt en Zo zit dat met... uw vergeten pensioen. VSV, Postbus 19260, 3501 DG Utrecht,

= (030) 230 67 55,

fax (030) 230 67 41,

internet: www.vsv.nl

Sociale Verzekeringsbank De SVB voert onder meer de AOW en de ANW (Algemene Nabestaandenwet) uit. Informatie is te krijgen bij de 22 regionale kantoren. Brochures over AOW en ANW zijn er in het Nederlands verkrijgbaar, maar ook in het Duits, Frans, Engels, Turks, Italiaans, Portugees en Spaans. Deze brochures zijn ook via Internet te lezen:

www.svb.org/folder.htm