`Noordtak noodzaak'

Goederenvervoer vanaf de Betuwelijn in noordoostelijke richting over bestaand spoor is een ,,niet acceptabel schrikbeeld''. Het is ,,dringend noodzakelijk'' dat de noordtak zo snel mogelijk wordt aangelegd.

Dat schrijft het Gelderse college van Gedeputeerde Staten in een brief aan minister Netelenbos (Verkeer). Het dagelijks bestuur van Gelderland reageert ,,teleurgesteld en verbijsterd'' op het voornemen van Netelenbos de noordtak te schrappen. De minister liet vorige week weten dat het goederenvervoer deels over bestaand spoor en deels via de Hanzelijn (Lelystad - Zwolle) kan worden geleid. Dat zou vijf miljard gulden uitsparen.

Voor Gelderland, ,,een coöperatieve meedenkende en meewerkende partner'', vormen de Betuwelijn en de noordtak één geheel, aldus GS. Het is op basis van toezeggingen van de Tweede Kamer en het Kabinet over de komst van de noordtak, dat de provincie in 1996 alsnog – en schoorvoetend – heeft ingestemd met de Betuwelijn. De beoogde besparingen zullen tegenvallen. Zo moet het bestaand spoor geschikt worden gemaakt voor goederenvervoer. ,,We schatten de kosten van het Gelderse gedeelte alleen al op 600 miljoen tot één miljard gulden.'' Netelenbos wil ook meer vervoer over de zuidtak en over de IJzeren Rijn. Daarmee ondergraaft zij, aldus GS, ,,het nog resterende fundament onder het project Betuweroute, te weten de strategische betekenis van deze Europese achterlandverbinding''.