Noodnet telefoon blijkt slecht te functioneren

Het `nationaal noodnet', een telefoonnet waarop overheden en hulpdiensten kunnen overschakelen als het gewone net uitvalt, functioneert slecht. Dat is gebleken tijdens een landelijke rampenoefening die gisteravond is gehouden ter voorbereiding op eventuele problemen bij de overgang naar het jaar 2000.

Tijdens de oefening had in principe alle communicatie plaats via het noodnet. Slechts vier van de twaalf provincies (Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel) rapporteerden vanmorgen dat het noodnet goed had gewerkt. In Noord-Brabant viel het nood-telefoonverkeer gedurende de oefening enige tijd helemaal uit. Ook Drenthe, Groningen en Limburg kenden problemen, die soms vertragingen veroorzaakten. In Friesland en Flevoland beperkten de problemen zich tot het faxverkeer. De PvdA wil over de problemen overleg met minister Van Boxtel, verantwoordelijk voor het beleid rond het millenniumprobleem.

De problemen met het noodnet werden overigens niet veroorzaakt door het `computer-millenniumprobleem', waarbij computers van slag raken als de datumaanduiding verspringt van 99 naar 00. De rampenoefening was gepland op 9 september omdat dergelijke computerproblemen zich volgens sommige deskundigen ook konden voordoen bij het verspringen van de datum naar 9-9-1999, vooral in oude computersystemen. Dit gebeurde niet.

Volgens een woordvoerder van KPN, de beheerder van het noodnet, werden de problemen veroorzaakt doordat te veel vanuit het noodnet naar mobiele nummers werd gebeld. ,,Daarvoor schoot de capaciteit tekort.'' Tijdens de jaarwisseling kan dit probleem zich volgens KPN niet voordoen, omdat er dan ook een mobiel noodnet beschikbaar zal zijn. ,,Wij stellen enkele duizenden gsm's ter beschikking van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.'' Dit mobiele noodnet is echter nog niet klaar en kon daarom gisteren niet worden ingezet. Volgens de woordvoerder zal het ,,geruime tijd'' voor de jaarwisseling gereed zijn en uitvoerig worden getest. KPN verwacht overigens dat ook het gewone telefoonnet tijdens de jaarwisseling goed werkt.

OEFENING: pagina3