Manisch-depressief 3

De bijlage `Schulden' geeft een helder inzicht in het feit dat Nederland zich massaal in de schulden stort, alsmede het in geldzaken zichtbare generatieconflict met degenen die nog geleerd hebben niet meer uit te geven dan men heeft en geen schulden te maken. Het blijft daarom merkwaardig dat ons fiscale stelsel het maken van schulden bevordert en het sparen bestraft.

Dit verschil springt in het bijzonder in het oog bij de aftrek van hypotheekrente waarbij de meest daadkrachtige wordt bevoordeeld, terwijl de kleine spaarder met 2.000 gulden belastingvrije renteontvangsten wordt afgescheept. De alleenstaande, steeds het kind van de rekening, wordt het sparen verboden door de belastingvrije rente tot 1.000 gulden te beperken. In het artikel las ik van een grootverdiener met een hypotheek van anderhalf miljoen op zijn woning, waarvan de rente voor 60 procent aftrekbaar is, wat door de overige belastingbetalers, ook de bewoners van een huurhuis moet worden opgebracht.

De desalderingsregel waarbij de aftrekbare hypotheekrente bij uitzondering niet verrekend hoeft te worden met ontvangen renten dient te worden geschrapt. Eerst sparen, dan kopen lijkt een heel wat gezondere instelling dan de oude gang van zaken, waarbij de zogenoemde welvaart afhankelijk is van een berg van miljarden schulden.

    • Mr. A.P. Mensert Spaanderman