INTERNET

Overzicht van enkele webpagina's met informatie voor en over ouderen.

Seniorweb Mooie site. Thuishaven voor 50+ en seniorenorganisaties. Met onder meer nieuws, veel links, een infocentrum, debatten en een grote verzameling adressen. Naast serieuze zaken ook wat vermaak. Ook in het Engels en biedt hulp voor het instellen van grote letters. www.seniorweb.nl

Thuiszorg Pagina van de Mediatheek Thuiszorg. Het centrum verschaft informatie en documentatie over thuiszorg. Veel adressen en laatste nieuws, informatie over maaltijdvoorziening en veel medische gegevens. Tevens goede verzameling links. Goede site. www.xs4all.nl/~xmediatz/index.html

65 jaar De uitgave `Als u 65 jaar wordt' van de belastingdienst is te bestellen en on-line te lezen op deze site. Ga eerst naar `particulieren', daarna naar `brochures'. www.belastingdienst.nl

OuderenNed OuderenNed is een initiatief van onder meer Nederlands Platform Ouderen Europa en moet dienen als Internetplatform voor ouderen. Vooralsnog is er bijzonder weinig te halen of zien op de site. www.des.nl/ouderen

Seniorenlabel Informatie over het seniorenlabel dat wordt toegekend aan huizen die geschikt zijn voor ouderen.

www.seniorenlabel.nl

Deathnet Klinkt meer luguber dan het is. De Engelstalige prijswinnende site verzamelt alle informatie aangaande de menselijke sterfelijkheid. Naast het laatste nieuws is er ook veel informatie over euthanasie. www.rights.org/~xdeathnet

Uitvaart Onafhankelijke Internetsite met heel veel informatie over alle aspecten van de uitvaart. Veel adresses van begraafplaatsen en crematoria, achtergrondinformatie, een bibliotheek en links.

Goede drukbezochte site.

www.uitvaart.org

Bewegen Site van de Stichting Meer Bewegen voor Ouderen. Alle informatie over het aanbod van watergymnastiek tot stijldansen. Gericht op 55-plus en eveneens in het Engels.

www.senior.nl/mbvo

Gerontologie Het Nederlands Instituut voor Gerontologie. Beetje droge een wetenschappelijke site. Wel is de catalogus van de zeer ruime bibliotheek on-line te raadplegen. Tevens demografische en politieke inormatie met betrekking tot gerontologie. www.nig.nl

Discriminatie Het Landelijk Bureau Leeftijdsdicriminatie. Met laatste nieuws, lopende projecten, antwoorden op veel gestelde vragen en de nodige publicaties. www.leeftijd.nl

VN-Ouderenjaar Website van het VN-Ouderenjaar, met alle informatie over de activiteiten. www.1999.org