IMF waarschuwt voor beurscrisis

De hoog opgelopen aandelenkoersen op de Amerikaanse effectenbeurzen zijn kwetsbaar bij een scherp stijgende rente. Het inzakken van de de Amerikaanse beurskoersen kan economische schade toebrengen aan andere landen. Deze waarschuwing uitte het Internationaal Monetair Fonds gisteren in zijn jaarlijkse rapport over de internationale kapitaalmarkten. Het IMF tekende bij de waarschuwende woorden wel aan, dat moeilijk is aan te geven hoe uitgebreid en hoe snel de gevolgen van een Amerikaanse beurscrisis zich zullen verspreiden. Het IMF is al langere tijd bezorgd over de hoge Amerikaanse aandelenprijzen, maar dit is de meest openlijke waarschuwing over mogelijke gevolgen van een prijscorrectie voor andere landen. (Reuters)