`Gegevens politie naar particuliere recherchebureaus'

Commerciële recherchebureaus moeten ten behoeve van hun werkzaamheden de beschikking kunnen krijgen over politie-informatie.

Dit zegt hoofdcommissaris P.Tieleman van het korps Zuid-Holland-Zuid, die binnen de Raad van Hoofdcommissarissen belast is met de particuliere beveiliging, vandaag in deze krant.

Bedrijven schakelen in toenemende mate commerciële rechercheurs in voor zaken waarvoor de politie geen capaciteit heeft. ,,Particuliere recherchebureaus maken een zaak `panklaar''', aldus Tieleman.

,,In het beste geval neemt de politie het daarna over om er het stempel van de overheid op te zetten. Het kan niet zo zijn dat particuliere recherchebureaus de politie werk uit handen nemen en daarvoor niets terugkrijgen.''

Bestuurslid A. de Jong van de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) wil dat commerciële beveiligingsorganisaties worden geïnformeerd door de criminele inlichtingendienst (CID) van de politie.

Dit gaat Tieleman vooralsnog te ver. ,,Maar ik kan me voorstellen dat er mogelijkheden zijn om informatie te verstrekken. Voor goed gekwalificeerde bureaus die aan strenge gedragscodes voldoen, en per geval na goedkeuring van een magistraat.''

Bedrijven die aangifte willen doen van fraude of diefstal worden volgens korpschef Tieleman en de VPB met regelmaat door de politie doorverwezen naar commerciële bureaus, bij gebrek aan eigen mankracht. Tegelijkertijd kan de overheid nauwelijks controleren of particuliere bureaus zich aan gedragsregels houden, erkent Tieleman.

De Raad van Hoofdcommissarissen stuurt daarom binnenkort een advies aan minister Peper (Binnenlandse Zaken) over publiek-private samenwerking en meer wettelijke regels voor particuliere recherchebureaus.

LAVERENPagina 3

    • Margriet Oostveen