FINANCIËLE TIPS

Spaar voor uzelf Spaar liever voor uw oude dag dan voor uw kinderen. Schrijf vanaf nu maandelijks 5 tot 10 procent van uw netto-inkomen automatisch over naar een gerenommeerd aandelenfonds met maximaal 0,5 procent aan- en verkoopkosten. Iemand die jaarlijks 4.800 gulden (400 gulden per maand) belegt en gemiddeld 10 procent rendement maakt, bezit over 35 jaar een zorgeloos extraatje van 1,3 miljoen gulden.

Zorg voor uzelf Wenst u straks iets rianters dan een regulier verzorgingshuis? Of extra (thuis)zorg bovenop de (straks magere) AWBZ? Zorg dat u na uw zeventigste verjaardag een zorg-spaarpotje heeft klaarstaan. U zit ook goed als de hypotheek op uw eigen huis straks (grotendeels) is afgelost. U kunt dan desnoods een nieuwe hypotheek afsluiten voor (thuis)zorg. De daarop betaalde rente is fiscaal aftrekbaar.

Becijfer uw pensioen Tel elk jaar op: jaarlijks pensioentegoed bij oude werkgevers, te bereiken ouderdomspensioen bij huidige baas (zie diens pensioenbericht), te verwachten AOW (gehuwden samen circa 28.200 gulden; alleenstaanden 20.400 gulden), jaaropbrengst uit lijfrenteverzekeringen (navragen bij adviseur), rente, huur en dividend. Plus geschatte jaarinkomsten (tot uw dood) door aanspreken van spaarrekeningen, beleggingen, overwaarde eigen huis en uitkeringen uit kapitaalverzekeringen. Vindt u het totaal voldoende om straks van te leven? Dan heeft u na uw 65ste geen pensioentekort en hoeft u geen dure polissen af te sluiten.

Regeer ook na uw dood Leer uw kinderen van jongs af met geld om te gaan. Dat biedt uw kroonprinsen en -prinsesjes bescherming tegen latere dommigheden als beursverliezen, oplichting, onvoordelige transacties of een faillissement. Nog belangrijker: uw nagelaten of geschonken geld is in veilige handen.

Kijk vooruit Tel eens per jaar op: saldo's bankrekeningen, (bedrijfs)spaarrekening(en), waarde effecten, pensioentegoeden van werkgevers, waarde lijfrentepolissen, waarde eigen onroerend bezit en andere grote verkoopbare bezittingen. Verminder dit bedrag met: hypotheekschuld(en), leningen en kredieten. Maak daarna plannen voor groei en overdracht van uw bezit.

Regel uw erfenis Lees of informeer (notarisfolders, Notaristelefoon 09 00 346 93 93 of Internet: www.notaris.nl) wat er gebeurt als u niets over uw erfenis vastlegt (ook na invoering van het nieuwe erfrecht in 2001). Dreigt er toch iets fout te gaan? Of kunnen emoties of aangetrouwden conflicten veroorzaken? Dan móet u iets regelen. De ƒ500 die dat kost, staat in geen verhouding tot de mogelijke ellende.

Schenk verstandig Wilt u uw eigen woning aan de kinderen overdragen? Beding dan zoveel rechten dat u nog volledig over de woning kunt beschikken. Laat bijvoorbeeld vastleggen dat u er tot uw dood of verhuizing kosteloos mag wonen, en dat u de woning mag verkopen en vervangen door een andere woning zonder toestemming van de kinderen.

Regisseer uw uitvaart Laat schriftelijk weten wat uw uitvaartwensen zijn. Zet ook op een rijtje waar uw nazaten alle belangrijke papieren en spullen, adressen, akten, waardepapieren, financiële gegevens, volmachten, begrafenispolis en levensverzekerings- en schadeverzekeringspolissen kunnen vinden.

Blijf helder Machtig uw (huwelijks)partner en de kinderen via een bij de notaris opgemaakte en bewaarde akte om over bezittingen te kunnen beschikken als u niet meer in staat bent om uw wil te bepalen, bijvoorbeeld wegens dementie. Want als vaders vermogen na zijn overlijden naar moeder gaat, maar moeder dement is, dan hebben de kinderen een groot probleem.

Leef langer Bedenk nu vast wat u na uw pensionering gaat doen. Zo voorkomt u een post-pensioendepressie en kunt u nog zeer lang profiteren van eventuele lijfrente- en pensioenuitkeringen.

ERICA VERDEGAAL