`En toch waren we een goede Euro-Commissie'

De Europese Commissie van Santer moest in maart voortijdig aftreden. Toch nemen haar leden dezer dagen ongebroken afscheid.

Nu het definitieve afscheid nadert, hebben sommige leden van de demissionaire Europese Commissie die in maart collectief ontslag nam, het knap moeilijk. Door schandalen achtervolgd willen de leden van de Commissie-Santer, die gisteren voor het laatst samen vergaderden, toch met opgeheven hoofd vertrekken.

,,Ondanks de moeilijkheden, denk ik dat het oordeel over deze Commissie later zal zijn dat zij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de stimulering van grote projecten in Europa, zoals de introductie van de euro, de uitbreiding van de EU en vele andere zaken'', zei bijvoorbeeld Eurocommissaris Hans van den Broek gisteren.

Met een houding alsof zijn carrière nog lang niet ten einde was, – een nieuwe betrekking heeft hij overigens nog steeds niet – woonde Van den Broek het afgelopen weekeinde in Lapland nog overleg bij van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU.

Degene die duidelijk de meeste moeite heeft met zijn afscheid is de Belgische Eurocommissaris Van Miert. Verantwoordelijk voor Mededinging haalde hij de afgelopen jaren regelmatig de voorpagina's als hij weer eens een fusie van twee grote bedrijven van kritische kanttekeningen had voorzien.

Al was Van Miert de afgelopen maanden demissionair, hij deed alsof zijn gewicht tegenover de EU-regeringen niet minder was geworden. Hij bleef ergernis opwekken met zijn strenge oordelen over staatssteun. Hij werkte zo hard, dat de indruk ontstond dat hij alles wat hij in december aan het einde van zijn oorspronkelijke mandaat had willen afronden, nog deze week klaar wilde krijgen.

Gisteren nam Van Miert in de perszaal van de Europese Commissie afscheid, dat werd begeleid door de tonen van Jacques Brels `Ne me quitte pas'. Voordat hij naar Nederland verdwijnt als president van de universiteit Nijenrode wil hij vanavond nog een keer in de schijnwerpers staan. Daarom heeft hij de internationale pers ook nog uitgenodigd voor nog een afscheidsfeest in het restaurant van de Europese Commissie.

Van Miert verdedigde gisteren de geschonden reputatie van Europese ambtenaren, relativeerde de vernieuwingsdrift van aankomend Commissievoorzitter Prodi en betuigde zijn spijt dat hij enkele onderzoeken die Europese ondernemingen hoge boetes konden kosten, niet had kunnen afronden.

Het afscheid van de Ierse Eurocommissaris Flynn, gisteren, was zakelijker, maar ook hij wilde nog één keer van zich te doen spreken. Flynn presenteerde een rapport met zijn oordeel over het werkgelegenheidsbeleid van de EU-lidstaten. Slechts vier landen vonden in zijn ogen genade: Zweden, Denemarken, Groot-Brittannië en zijn eigen Ierland. Nederland echter doet niet genoeg tegen de langdurige werkloosheid. Het moet de belastingen zo aanpassen dat vrouwen en ouderen gestimuleerd worden om te werken, zei Flynn.

De voorzitter van de oude Europese Commissie, de Luxemburger Santer, is al in juli opgestapt. Hij is lid geworden van het Europees Parlement, waar hij onvermoeibaar zijn ergernis over de Franse Eurocommissaris Cresson en sommige EU-regeringen herhaalt. Cresson zelf, die door haar optreden de crisis bij de Europese Commissie heeft veroorzaakt, loopt intussen tot het laatste ogenblik rond alsof zij met dat aftreden nooit iets te maken heeft gehad.

    • Ben van der Velden